Inicio Comunidad Valenciana Educació dona autonomia als centres per a adquirir recursos TIC

Educació dona autonomia als centres per a adquirir recursos TIC

0

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha facilitat als centres l’adquisició de recursos per al desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació als centres educatius públics no universitaris valencians.

D’aquesta manera, la Generalitat delega en la direcció dels centres educatius públics les competències com a òrgan de contractació d’equipament i productes TIC per a l’àmbit dels centres educatius de la Generalitat.

Fins al moment, els centres educatius valencians, com a organismes autònoms de la Generalitat, havien de sol·licitar la valoració i provisió d’equipament per a qualsevol necessitat TIC a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, mitjançant la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC).

Així, els centres educatius agilitzaran el procés d’adquisició de productes i equipament TIC per a l’ús en l’entorn educatiu amb l’objectiu d’aconseguir les finalitats que tenen assignades i millorar l’eficàcia de la seua gestió, cada vegada més presents a les aules valencianes.

S’ha de tindre en compte que els centres educatius són els millors coneixedors directes de les necessitats i dels motius que poden justificar la provisió de serveis i subministraments de naturalesa informàtica que s’utilitzen de manera habitual.

Per aquest motiu, els centres tindran a la seua disposició el catàleg d’equipament i productes TIC establits per la DGTIC, on es troben els recursos de què disposa la Generalitat per als centres educatius valencians.

Quan els centres necessiten equipament o productes TIC que no estiguen inclosos en el catàleg, es podrà fer la sol·licitud amb un informe favorable emés per la DGTIC.

De la mateixa manera, tot l’equipament o els productes TIC hauran de registrar-se amb la informació adequada des dels centres educatius en l’eina d’inventariat lnventariTIC.

En la pàgina web http://www.ceice.gva.es/delegatic es podrà consultar tant el catàleg d’equipament i productes TIC com les instruccions addicionals per a la gestió de les provisions i les sol·licituds d’informe favorable.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre