Inicio Comunidad Valenciana El Consell regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per...

El Consell regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament

0

El Consell ha aprovat el decret que regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal dirigida als pobles de la Comunitat Valenciana en risc de despoblament amb l’objectiu d’assegurar la seua suficiència financera i potenciar la seua autonomia local.

El Fons de Cooperació Municipal es va crear a través de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana com un factor d’equilibri i cohesió territorial a partir dels principis d’objectivitat, transparència, publicitat i equitat.

Aquesta línia específica, de naturalesa incondicionada i no finalista, servirà com a eina de suport econòmic per a la lluita contra el despoblament, un problema que pateixen un centenar de municipis de la Comunitat Valenciana.

A més dels requisits de l’article 5 del decret 51/2017, de 7 d’abril, del Consell, pel qual es regula el Fons de Cooperació Municipal, els municipis que vulguen adherir-se a la present línia de finançament, hauran de complir almenys cinc dels següents requisits:

– El nombre d’habitants haurà de ser inferior o igual a 20 per quilòmetre quadrat

– Tenir una taxa de creixement de la població menor o igual a 0% als últims 20 anys

– Tenir una taxa de creixement vegetatiu menor o igual a -10% en els últims 20 anys

– L’índex d’envelliment haurà de ser major o igual al 200%

– L’índex de dependència haurà de ser major o igual al 60%

– La taxa migratòria haurà de ser menor o igual a zero

Tanmateix, els municipis que no complisquen els anteriors requisits però tinguen menys de 120 habitants o pertanguen a àrees funcionals amb una densitat demogràfica igual o inferior a 12,5 habitants per quilòmetre quadrat, també es podran beneficiar d’aquesta línia d’ajudes.

Per a distribuir la quantitat pressupostada s’assignarà, en primer lloc, una quantitat fixa per a cadascun dels municipis. L’import restant es repartirà en funció del nombre d’habitants que figuren en l’últim padró municipal, ponderat pels següents coeficients correctors segons la població de cada localitat:

– D’1 a 500 habitants: 4,0

– De 501 a 1.000 habitants: 3,0

– De 1001 a 2.000: 2,5

– De 2.001 a 5.000 habitants: 1,5

– De 5.001 a 10.000: 0,75

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre