Inicio Galicia Xunta e Valedora do Pobo intercambiarán información sobre familias afectadas por execucións...

Xunta e Valedora do Pobo intercambiarán información sobre familias afectadas por execucións hipotecarias e desafiuzamentos

0
image_gallery.jpg

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e a valedora, María Dolores Fernández, acaban de renovar o seu convenio de colaboración para mellorar a atención ás persoas nesta situación e garantir canles de comunicación áxiles e efectivas entre o IGVS e a institución parlamentaria


O Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) e o Valedor do Pobo colaborarán un ano máis co fin de intercambiar información de forma áxil e fluída sobre as persoas afectadas en Galicia por procedementos de execucións hipotecarias e desafiuzamentos por impago. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e a valedora Dolores Fernández, veñen de asinar un novo convenio de colaboración nesta materia co que se lle dará continuidade á liña de traballo conxunta que manteñen aberta ambos organismos desde o ano 2015.

O obxectivo é dobre. Por unha banda, renovar o marco de colaboración establecido entre o IGVS e a institución parlamentaria para garantir unha mellor atención e información ás familias afectadas sobre os seus dereitos e as actuacións e medidas desenvolvidas por parte da Xunta para responder a este tipo de situacións. E por outra, establecer canles de comunicación áxiles e preferentemente por vía electrónica para que flúa a información correspondente ás queixas ou consultas presentadas ante o Valedor sobre esta materia, co fin de que o IGVS poida valoralas e proceder, se é o caso, a activar os mecanismos dispoñibles para ofrecer unha resposta.

Cómpre lembrar que as queixas recibidas pola institución parlamentaria en materia de desafiuzamentos refírense fundamentalmente a casos de perda da vivenda habitual derivados de execucións hipotecarias ou falta de pagamento das rendas do alugueiro.

Co fin de brindar protección e proporcionar resposta ás necesidades destas persoas, o Valedor do Pobo seguirá impulsando e dando a coñecer cantas medidas vaian orientadas a procurar a efectividade do dereito a desfrutar dunha vivenda digna e adecuada.

Así mesmo, na liña de dar continuidade ás actuacións desenvolvidas desde o ano 2015 en base aos acordos de colaboración co IGVS, o Valedor tamén suxerirá ou recomendará ás administracións locais a adhesión ao programa de vivendas baleiras posto en marcha pola Xunta a fin de optimizar as que estean desocupadas nos referidos concellos.

Neste sentido e tendo en conta que os obxectivos cos que a conselleira e a Valedora asinaron en outubro de 2019 un acordo para o intercambio rápido e áxil de información sobre persoas afectadas por execucións e desafiuzamentos, ambas partes consideraron oportuno renovar esta liña de colaboración a través dun novo convenio, que terá un ano de vixencia e poderá prorrogarse polo mesmo período de tempo.

Para garantir a consecución dos obxectivos previstos no acordo de colaboración e poder levar a cabo un seguimento do mesmo, comprométense tamén a constituír unha comisión de coordinación integrada por un representante de cada un dos organismos que o asinan. Esta comisión será a encargada de propoñer accións concretas, desenvolvelas e facer unha avaliación dos resultados da súa execución.

Outras liñas de colaboraciónCo fin de garantir o dereito constitucional a unha vivenda digna e axeitada, especialmente para aqueles sectores sociais cunha menor capacidade económica, a Xunta de Galicia decidiu impulsar no ano 2012 un paquete de medidas encamiñadas a dar cobertura a aquelas persoas en risco de perder a súa vivenda ou que, de feito, xa foron desafiuzadas.

No marco dese programa, precisamente, o IGVS promoveu nos últimos anos unha serie de acordos de colaboración con diferentes institucións e entidades cun papel importante en materia de vivenda. Neste sentido, no ano 2013 asinouse un convenio entre o Consello Xeral do Poder Xudicial, a Xunta e a Fegamp co obxecto de establecer un protocolo de actuación conxunta para detectar casos de especial vulnerabilidade en procedementos de lanzamento da vivenda familiar e adoptar medidas de carácter social e realoxo.

Na mesma liña, tamén se asinaron nos últimos anos e se foron renovando acordos de colaboración con diversas entidades financeiras e coa Sareb para destinar algunhas das vivendas que teñen dispoñibles a alugueiros sociais para persoas e colectivos que atravesan especiais dificultades económicas.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre