Inicio Galicia Sanidade lembra a obrigatoriedade de inscribirse no rexistro de viaxeiros ás persoas...

Sanidade lembra a obrigatoriedade de inscribirse no rexistro de viaxeiros ás persoas que visiten Galicia

0

Os visitantes que procedan de territorios cunha alta incidencia epidemiolóxica deberán rexistrarse no prazo de 24 horas desde a súa chegada

A consellería de Sanidade lembra que todos os viaxeiros que cheguen a Galicia e que estiveran dentro do período de 14 días anteriores á súa chegada en territorios que posúan unha incidencia epidemiolóxica 3’5 veces superior á de Galicia, deberán comunicar os seus datos de contacto ás autorida-des sanitarias, independentemente de que sexan residentes na nosa comunidade ou non.

Con este recordatorio, Sanidade continúa a aplicar a folla de ruta deseñada para acadar unha detección e diagnose precoz de calquera infección por coronavirus, protexendo así a saúde dos cidadáns.

Nestes intres, Galicia é a terceira Comunidade Autónoma con menor incidencia acumu-lada nos últimos 14 días, de acordo cos datos que reflicte o Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitaria do Ministerio de Sanidade.

As persoas que visiten Galicia na vindeira ponte do Pilar, terán un espazo de tempo de 24 horas, desde a súa chegada, para comunicar os seus datos de contacto.

A web da Consellería de Sanidade recolle a listaxe dos territorios cuxa incidencia epi-demiolóxica require desta obriga, podendo ser tanto países extranxeiros coma outras comunidades autónomas. Esta listaxe actualízase quincenalmente, segundo sexa a evo-lución epidemilóxica de cadanseu territorio.

Dúas modalidades para facilitar a información de contactoPara proporcionar esta información, poderase cubrir o formulario que está dispoñible na web https://coronavirus.sergas.gal/ ou subministrar os datos chamando ao teléfono 881 00 20 21. A todos os viaxeiros faciltaráselles un contacto por se tivesen algún tipo de sintomatoloxía, ben a través do seu médico de cabeceira se son residentes con tar-xeta sanitaria en Galicia, ou a través do número de teléfono anteriormente citado para aqueles que non dispoñan dela.

Tamén se lles proporcionará información e recomendacións sanitarias e poderán adoptarse as medidas de seguimento, recoñecemento e control que se consideren ne-cesarias. Así, por exemplo, no caso de persoas que veñan de territorios cun risco máis alto, independentemente de que teñan sintomatoloxía ou non, podería promoverse a realización dunha proba diagnóstica.

Cómpre destacar que a atención que se considere necesaria polos profesionais do Ser-vizo Galego de Saúde, non terán custo para as persoas que a precisen, incluíndo a reali-zación de probas diagnósticas ou, no seu caso, dos tratamentos indicados.

Os establecementos de aloxamento turístico estarán obrigados a informar desta medi-da aos seus clientes; así como os responsables de axencias de viaxe, operadores turís-ticos, compañías de transporte aéreo ou marítimo e outros axentes similares ao incio do proceso de venda dos billetes. Así mesmo deberán facelo ás empresas, que despracen aos seus traballadores por motivos laborais.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre