Inicio Galicia Inspectores ambientais da Xunta constatan o estado de abandono do punto limpo...

Inspectores ambientais da Xunta constatan o estado de abandono do punto limpo dos penedos, no concello de Monfero

0

A raíz do expediente sancionador aberto o ano pasado polo amoreamento incontrolado de residuos nesta zona, a Consellería de Medio Ambiente acaba de realizar unha inspección para verificar se o Goberno local restaurou a situación

Inspectores ambientais da Xunta de Galicia realizaron unha recente visita ao punto limpo do Concello de Monfero, localizado no lugar dos Penedos, durante a que puideron constatar o estado de abandono no que se atopan actualmente estas instalacións municipais, nas que se se amorean residuos de todo tipo de forma desordenada e sen clasificar.

O ano pasado a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático (DXCACC) interpuxo un procedemento sancionador contra o Goberno municipal pola comisión dunha infracción tipificada como grave na Lei 22/2011 do 28 de xullo de residuos e solos contaminados. A resolución, ademais, impoñía ao concello a obriga de repoñer a situación alterada e devolver o lugar ao seu estado orixinario.

A raíz do devandito expediente, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ordenou xirar inspección ao punto limpo para verificar se as irregularidades e deficiencias constatadas no seu día foran corrixidas. Sen embargo, durante a súa recente visita, os inspectores da DXCACC comprobaron que o consistorio ignorou todas as indicacións realizadas na resolución do procedemento sancionador e que continúan amoreándose residuos de todo tipo tanto fóra como dentro da propia instalación.

Por este motivo, o departamento autonómico estudará, no marco do mesmo procedemento, a posibilidade de impoñer multas coercitivas ao Concello de Monfero co fin de forzar a execución das medidas ordenadas no seu día e garantir que a zona na que se localiza o punto limpo volva finalmente ao seu estado orixinario.

Sanción inicial de 9.000 eurosCómpre lembrar que o expediente administrativo tramitado pola DXCACC resolvérase cunha sanción de 9.001 euros ao Concello de Monfero pola creación dun suposto punto limpo en Os Penedos-San Fiz de Monfero, sen contar coa pertinente autorización da Consellería de Medio Ambiente, nin realizar xestión ou control algún do mesmo. Na resolución concluíase que o Concello estaba incumprindo as normas de almacenamento e etiquetaxe de residuos, derivando nun vertedoiro non autorizado de residuos perigosos e non perigosos mesturados, o que estaba a provocar lixiviados.

A resolución sancionadora impuña tamén ao Goberno local a obriga de acometer a reposición e a restauración da zona (próxima ao Parque Natural das Fragas do Eume) ao seu estado anterior á comisión da infracción, debendo o ente local xustificar a completa retirada dos residuos vertidos no lugar e a súa entrega a un xestor autorizado.

Transcorrido xa un prazo prudencial para que o ente local puidese dar cumprimento á obriga de reposición, o pasado 17 de setembro inspectores ambientais da CMATV acudiron ao suposto punto limpo, comprobando que o estado do mesmo empeorou sensiblemente desde o ano pasado pola presenza sobre o terreo de todo tipo de material espallado e sen clasificar (residuos de construción e demolición, aparellos eléctricos, enxoval doméstico de todo tipo, redes de pesca, vidro, madeira e mesmo contedores municipais envorcados e co seu contido espallado), incrementando tanto o volume de residuos como as áreas afectadas.

Tampouco existe constancia documental da entrega de residuos a un xestor autorizado e actualmente o valo perimétrico que rodea a instalación está roto, o que permite o acceso libre ao mesmo e o rebordamento de residuos cara ao exterior do recinto. O aspecto sucio e desordenado que presenta o lugar, segundo reflicte a acta de inspección, transmite a impresión de que se trata “dun vertedoiro incontrolado máis que dun punto limpo”. 

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre