Inicio Galicia A Xunta traballa nun Plan Estratéxico da Década Xacobea 2021-2032 co obxectivo...

A Xunta traballa nun Plan Estratéxico da Década Xacobea 2021-2032 co obxectivo de contar cunha folla de ruta que aproveite as sinerxías dos tres próximos anos santos

0
image_gallery.jpg

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, compareceu esta mañá na Cámara galega, a petición propia, para explicar as previsións e liñas xerais de actuación do seu departamento nesta lexislatura


O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, anunciou hoxe que o Goberno galego traballa nun Plan Estratéxico da Década Xacobeo 2021-2032 co obxectivo de contar cunha folla de ruta que aproveite as sinerxias dos tres próximos anos santos.

Alfonso Rueda compareceu esta mañá na Cámara galega, a petición propia, para explicar as previsións e liñas xerais de actuación do seu departamento nesta lexislatura 2020-2024, onde indicou que o turismo é un dos sectores clave para a recuperación económica da nosa comunidade polo que se potenciara o Xacobeo como oportunidade única para a proxección exterior de Galicia, de maneira que se buscarán e potenciarán proxectos que se prolonguen no tempo e sexan mais sustentables e fortalezan a marca Galicia.

Cara o Xacobeo, modernizarase a Rede Pública de Albergues de Peregrinos, co incremento das medidas de seguridade e a promoción do sistema de reserva online para que os usuarios poidan coñecer con antelación a súa ocupación. Ademais, establecerase un plan de protección civil específico de atención ao peregrino, crearase unha unidade na policía autonómica para promover a súa seguridade e proporase a creación dunha comisaría en Santiago, ademais de colaborar coa Catedral de Santiago para poñer en marcha un sistema de control de accesos á catedral, a xestión de fluxos de visitantes e a posta en marcha dunha app para o control dos fluxos turísticos en Santiago.

A adaptación do turismo aos novos tempos e a recuperación da súa actividade enmarcase nunha articulación integral do sector turístico galego, nun apoio constante á innovación na promoción da desestacionalización do sector, e tal e como resaltou Alfonso Rueda, ao impulso do Camiño de Santiago e á reformulación do Xacobeo 2021.

Adaptación e mellora continua dos servizos públicosO vicepresidente primeiro indicou que nestes momentos, unha das prioridades, é adaptar a prestación e mellora continua dos servizos públicos á situación actual, recuperando ademais o traballo atrasado polo estado de alarma.

Nesta nova lexislatura, Alfonso Rueda indicou que ademais de seguir mellorando os xulgados galegos se proporá, en colaboración co Concello de Santiago e a USC, a dotación dunha nova sede administrativa para o IMELGA dotada de novos medios técnicos e científicos; se rematará a posta en marcha das salas de vistas dixitais; estenderanse as actuacións en materia de expurgo aos arquivos territoriais da Coruña, Ourense e Pontevedra, así como a diferentes unidades xudiciais da comunidade.

Lembrou tamén que cando o Ministerio de Xustiza publique o decreto botarán a andar as novas unidades solicitadas para este ano -os tres Xulgados do Social en Lugo, A Coruña e Vigo- o que supón un forte investimento por parte do Goberno galego, polo que reclamou ao Estado un apoio económico, para as medidas de recuperación, para o material de prevención da covid-19 posto a disposición dos usuarios e traballadores, para o reforzo na limpeza, así como para o persoal de reforzo solicitado nos Xulgados galegos e aboado pola Xunta. Indicou tamén que no marco do Plan de Infraestruturas xudiciais, durante os últimos 11 anos a Xunta investiu 115 millóns de euros. No primeiro trimestre do ano que vén remata a obra da Cidade da Xustiza de Vigo, que conta cun investimento total de 42,3 M€.

Alfonso Rueda lembrou que na pasada lexislatura se incrementaron as remuneracións dos avogados e procuradores da quenda de oficio, e durante a pandemia adiantouse o pago dos seus servizos. Ase mesmo, indicou que as Oficinas de Atención á Vítima que seguiron funcionando telefonicamente durante o estado de alarma, contarán un protocolo para o seu funcionamento e organización. Nesta liña, destacou a forte aposta da Xunta pola mediación e que á espera da nova norma anunciada polo Ministerio de Xustiza, en Galicia, ademais de proseguir cos convenios de mediación cos colexios de avogados, psicólogos ou Universidades.

Relación co Estado e defensa intereses de Galicia na UEAlfonso Rueda indicou tamén que agora mais que nunca é sumamente importante o diálogo e manter unhas axeitadas relacións institucionais, tanto co Goberno central como na UE. Neste sentido, destacou a urxencia de retomar a normalidade no formato da Conferencia de Presidentes, coa súa convocatoria, asuntos a tratar e intervencións das Comunidades Autónomas. E anunciou que será solicitada unha reunión bilateral para tratar cuestións , como o pago do IVE que aínda nos debe o Estado ou o traspaso da titularidade da AP-9.

Nas relacións institucionais coa UE, avanzou que se seguirá demandando que Galicia manteña o nivel dos fondos de cohesión do período 2014-2020 e para iso a Xunta traballa xa de forma conxunta con outros territorios como Asturias. Por outra banda, se fomentará que Galicia participe no Plan do Goberno de España para a percepción de Fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, o que supón unha contribución fundamental ao crecemento económico e á creación de emprego dos próximos anos, así como un impulso a transición ecolóxica e dixital, investimentos necesarios para Galicia.

Consolidación e mellora das emerxenciasNo ámbito das emerxencias, o titular da Vicepresidencia primeira indicou que nos últimos anos se dotou á nosa comunidade dun novo mapa de emerxencias con maior cobertura, con equipamento renovado, con mais persoal, con máis formación e mellores sistemas de coordinación.

Indicou que nun eido como é o das emerxencias, sempre hai que seguir avanzando e mellorando como a creación dos novos GES, previstos no convenio asinado entre a Xunta de Galicia, Deputacións e FEGAMP; seguir afondando na comarcalización dos parques de bombeiros das cidades; avanzando no cambio no modelo de xestión dos parques comarcais de bombeiros, xa que iniciouse a xestión directa na Coruña e en Lugo pero seguen pendentes Ourense e Pontevedra.

Respecto a Protección Civil, Rueda gabou o gran labor que fan os voluntarios e reclamou que as Deputacións deben implicarse tamén na dotación de equipamento, xa que ata o de agora só o ven facendo o goberno autonómico, con 15,3M en 10 anos. O CIAE 112 Galicia, centro de referencia da xestión das emerxencias seguirá cos procesos de integración presencial e telemática dos servizos. O GALI seguirá reforzando o seu equipamento con mais drons para responder á crecente demanda das súas actuacións en eventos con gran aglomeración de persoas, procura de persoas desaparecidas, entre outros, Ademais, de seguir apostando pola AGASP como centro de referencia para a formación dos corpos e forzas de seguridade, polo que mantense os procesos selectivos de policía local aos que xa se teñen adherido o 70% dos concellos con este servizo. Elaborarase un novo decreto de socorrismo acuático, que axilice as contratacións deste persoal por parte dos concellos galegos.

Continuarase incidindo na prevención, desenvolvendo e revisando plans de prevención de diferentes tipos de riscos e realizando simulacros. Entre eles, estase a consensuar un novo plan sectorial de protección civil de atención ao peregrino coa vista posta no Xacobeo 2021, estase tamén configurando a creación dun grupo policial específico dentro da Policía Autonómica para atención e auxilio ao peregrino e ás rutas xacobeas, para controlar o fluxo de visitantes e reforzar a seguridade nos albergues e no camiño.

Colaboración e cooperación cos concellosAlfonso Rueda lembrou que durante os peores anos da crise económica, a Xunta sempre estivo ao carón dos concellos, garantindo por lei a participación mínima dos concellos nos orzamentos autonómicos, con 126,4M do Fondo de Cooperación Local. Indicou que dende a Xunta seguirase defendendo a autonomía local e a suficiencia das facendas municipais, reiterando a necesidade que o Goberno central atenda as demandas das entidades locais para que poidan dispoñer do 100% dos seus remanentes de tesourería.

Na vindeira lexislatura, o Goberno galego seguirá mantendo outras liñas de financiamento como as axudas para infraestruturas e investimentos, o Fondo de Compensación Ambiental ou as axudas a asociacións de veciños. E se seguirá potenciando a loita contra a vespa velutina, dando continuación ao Programa galego de retirada e destrución dos mesmos, 11.000 niños retirados en practicamente todo o territorio galego en colaboración cos concellos, investindo 2,3M euros.

Finalmente indicou que, con base á experiencia acadada na xestión da pandemia, a Administración autonómica contará cun protocolo marco para adoptar medidas extraordinarias ante sucesos imprevistos tales como emerxencias, forza maior ou riscos sanitarios e biolóxicos, e será instaurado un protocolo contra o acoso sexual nesta administración que complementa ao que xa está vixente dende o ano 2016, o protocolo contra o acoso laboral.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre