Inicio Galicia A Xunta destinou en dous anos preto de 2 millóns de euros...

A Xunta destinou en dous anos preto de 2 millóns de euros a impulsar a creación de superficies forestais en 27 concellos da provincia de Lugo

0

O delegado territorial de Lugo, José Manuel Balseiro, explicou que o DOG publicou unha nova convocatoria desta orde de axudas e o prazo de solicitudes permanecerá aberto ata o 22 de xaneiro


A Consellería do Medio Rural destinou 1.964.600 euros nos dous últimos exercicios para desenvolver 79 proxectos de creación de superficies forestais en 27 concellos da provincia de Lugo.

O delegado territorial da Xunta, José Manuel Balseiro, sinalou que estes datos corresponden ás dúas últimas convocatorias deste programa de achegas: unha rematada e aboada ao longo deste ano (34 proxectos) e a segunda con 45 actuacións que se están a iniciar e culminarán na primavera do 2020. Engadiu que neste momento está aberta unha nova orde das axudas para a creación de superficies forestais e o prazo de solicitudes rematará o 22 de xaneiro. O orzamento consignado ascende a 8 millóns de euros.

Estas achegas teñen por obxecto establecer axudas para a creación de superficies forestais mediante plantacións con frondosas caducifolias ou con coníferas, en terras non agrícolas. Están dirixidas ás sociedades de fomento forestal (Sofor), aos propietarios particulares de forma individual, ás asociacións e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, ás cooperativas agrarias, aos pro indivisos, aos montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, ás comunidades de bens, outras persoas xurídicas e ás comunidades de montes veciñais en man común.

Paralelamente, a Consellería abriu unha convocatoria dotada con 1,8 millóns de euros para a concesión de primas de mantemento aos beneficiarios que executaron forestacións ao abeiro deste programa; en concreto, para contribuír ao coidado e á realización de traballos forestais posteriores á plantación de expedientes correspondentes aos anos 2016, 2017, 2018. O prazo de presentación de solicitudes remata o 2 de xaneiro.

Distribución territorialA maior parte dos investimentos en forestación das últimos dous anos corresponderon ao distrito da Fonsagrada, con 722.500 euros de investimento (o 36,7%) en sete concellos, seguido polo de Terra de Lemos, con 674.800 euros (34,3%) para nove concellos. A continuación sitúanse os distrito Lugo-Sarria, con 368.500 euros (18,7%) en seis concellos; a Terra Chá, con 165.300 euros (8,4%) en tres concellos, e A Mariña con 33.500 euros (1,7%) en tres concellos.

As dúas terceiras partes da superficie da provincia de Lugo (656.842 ha) están ocupadas por superficies de monte o terreo forestal, sendo na súa práctica totalidade de propiedade privada. No ano 2018 Lugo contaba con 831 montes de xestión pública baixo consorcio ou convenio, cunha superficie total de 101.115,53 ha. Isto supón os 47% de montes de xestión pública de toda Galicia. O 21 % desta superficie esta certificada polo sistema de certificación forestal PEFC.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre