Inicio Galicia A Consellería de Educación convoca o maior número de prazas para a...

A Consellería de Educación convoca o maior número de prazas para a acreditación de competencias profesionais

0

Haberá 11.700 prazas en unidades de competencia de 38 ciclos formativos diferentes


A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais, adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu traballo ou por outras vías non formais de formación. Trátase dun total de 11.700 prazas, un 6% máis ca no 2018 e a oferta máis grande nesta convocatoria ata o momento,A superación deste proceso permitirá a obtención da acreditación de unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e as correspondentes equivalencias en módulos profesionais. Deste xeito contribúese a mellorar a inserción laboral das persoas, ademais de facilitarlles completar a formación para a obtención dun título de FP.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre 13 de xaneiro e o 7 de febreiro, ambos días incluídos. O proceso de acreditación desenvolverase, ao igual que noutras ocasións, nos centros integrados de formación profesional e estará dividido en tres fases: asesoramento, avaliación da competencia profesional e acreditación e rexistro da mesma. A información sobre o procedemento pode consultarse no Portal de FP.

Para acceder a este procedemento, as persoas candidatas deberán ter experiencia laboral ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar e non poderán estar matriculadas nun curso de formación profesional inicial (ordinario ou modular) ou realizando formación profesional para o emprego, conducente á acreditación das devanditas unidades. Tampouco poderán posuír un título de formación profesional ou un certificado de profesionalidade que conteña as unidades que solicita, nin as súas equivalentes. Ademais, non poderán estar inscritas noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional nin en probas libres para a obtención dun título de FP.

Novidades da convocatoriaNo referido ás novidades da convocatoria, en xeral, mantense unha oferta similar á do ano 2018, moi diversificada e que atende ás demandas dos sectores produtivos nas diferentes zonas xeográficas. En total convócanse prazas en 18 familias profesionais e 38 ciclos, dos que 5 –os reflectidos na seguinte táboa– son novos na oferta: Familia

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre