Inicio Comunidad Valenciana L'IVCR+I restaura un 'llibre de giradora' de 1832 de l'Arxiu Municipal d'Elda

L'IVCR+I restaura un 'llibre de giradora' de 1832 de l'Arxiu Municipal d'Elda

0

– Els llibres de giradora són manuscrits de rellevància documental que actuen com un registre de les propietats rústiques i urbanes – La subdirectora de l’institut, Gemma Contreras, i l’alcalde d’Elda, Rubén Alfaro, han presentat el llibre restaurat L’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I), en col·laboració amb l’Ajuntament d’Elda, ha restaurat un ‘llibre de giradora’ de l’any 1832 conservat en l’arxiu històric municipal d’aquesta localitat, que estava en mal estat i que respon a la continuïtat de restauracions que ha dut a terme l’IVCR+I sobre aquesta sèrie documental. El volum restaurat està enquadernat amb unes cobertes de pell amb cartons i florons que s’havien després del cos del llibre. Pel que fa al paper, estava afectat per colònies de microorganismes i taques d’humitat que l’afectaven greument en algunes zones puntuals. Com a conseqüència de l’ús i la manipulació, el llom del llibre havia patit tant que havia perdut la forma original i la unitat. Quant a la coberta del llibre, la restauració ha consistit en la consolidació dels esgarrats de la pell i la substitució de les guardes per unes altres de noves perquè exercisquen la funció de subjecció i sosteniment dels nervis. Respecte al cos del llibre, aquest s’ha microaspirat i desinfectat full a full, i s’ha procedit a la reintegració dels papers que mancaven. Finalment, s’ha aconseguit tornar al llom la seua funció i forma original. Per a la correcta conservació, s’ha fet una caixa amb cartó, lliure d’àcid i adhesius. La importància d’aquesta mena de llibres és que reflecteixen múltiples camps d’informació sobre una població. Per mitjà d’aquests es pot conéixer el nombre d’habitants i parcel·les o finques que tenia el municipi el 1832, l’extensió d’aquestes, si estaven en cultiu, i fins i tot en alguns casos s’especificava el tipus de cultiu, amb la qual cosa es podia conéixer els recursos econòmics de què disposava la localitat. Els llibres de giradora són manuscrits de gran rellevància documental, ja que actuen com un registre de les propietats rústiques i urbanes d’una localitat, és a dir, el que actualment coneixem com a cadastre. En aquests figura el nom del propietari, l’extensió de la propietat i les construccions que podien haver-hi en cada finca. L’IVCR+I desenvolupa una tasca ben important de conservació i restauració dels documents manuscrits custodiats en els arxius històrics municipals de la Comunitat Valenciana, ja que en aquests centres es conserva la memòria històrica del poble valencià.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre