Inicio Comunidad Valenciana La Generalitat llança una guia per a garantir les obligacions i principis...

La Generalitat llança una guia per a garantir les obligacions i principis de transparència de les entitats privades

0

– La publicació recull clàusules sobre publicitat activa o subministrament d’informació a les quals estan obligades les empreses que contracten o reben subvencions de l’administració – Pérez Garijo assenyala que “volem que les polítiques de transparència arriben a tots els actors, ja siguen de l’administració pública o del sector privat” La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha publicat, a través de la seua pàgina web, la nova Guia sobre “Obligacions de transparència de les entitats privades i les clàusules de transparència en subvencions i contractes públics”. Es tracta d’un document que plasma una sèrie de recomanacions que pretenen garantir el seu compliment per part de les empreses que contracten o reben subvencions de l’administració. La Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern ha elaborat guia de suport i divulgació per a aclarir els diferents tipus d’obligacions que estableix la normativa de transparència de cara a les entitats privades en funció de l’import de subvencions que reben i el tipus d’entitat. Es tracta de les obligacions que estableixen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, que desplega aquesta llei en matèria de transparència. La consellera Rosa Pérez Garijo assenyala que “volem que les polítiques de transparència arriben a tots els actors, ja siguen de l’administració pública o del sector privat. L’objectiu és que aquestes entitats de naturalesa privada coneguen les seues obligacions per a poder-les complir”. Un compromís que afecta tant les obligacions de les entitats que perceben determinats llindars de subvencions a l’hora de publicar informació de la pròpia entitat o de publicar informació de les quanties que perceben i també, en matèria de contractes i concerts. Així mateix, el compromís de facilitar informació quan així ho requerisca la pròpia administració. D’altra banda, el director general de Transparència, Andrés Gomis, ha assenyalat que la nova Guia “es converteix també en un important recurs per als òrgans de l’administració dirigit a garantir la màxima seguretat jurídica en les clàusules de transparència que s’han d’incloure en les convocatòries de subvencions i plecs de contractes públics, oferint exemples de clàusules que inclouen de la manera més clara possible els diferents tipus d’obligacions”. També s’inclouen bones pràctiques més enllà del compliment de les obligacions de transparència de la llei, com és la inclusió de clàusules de dades obertes en contractes públics per a garantir l’extracció i obertura de les dades que es generen en l’execució dels contractes públics. La guia, a la disposició de totes les conselleries, es pot consultar en el Portal de Transparència GVA Oberta en el nou apartat Guies i Recursos, on s’inclouen els materials elaborats per la Generalitat o en col·laboració amb altres institucions destinades a l’aplicació i millora de la transparència. La nova publicació està disponible ací: consultar ací

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre