Inicio Comunidad Valenciana La Comunitat manté nivells baixos de contaminació atmosfèrica durant la desescalada però...

La Comunitat manté nivells baixos de contaminació atmosfèrica durant la desescalada però registra una lleu recuperació respecte a les dades del confinament

0

– Se mantenen concentracions baixes de tots els contaminants atmosfèrics però s’incrementen els nivells en comparació amb l’etapa de confinament. – L’informe recull les dades de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica entre el 13 d’abril i el 14 de juny i els compara amb els mesuraments del mateix període de 2019 El diòxid de nitrogen ha experimentat una reducció del 50% de mitjana en la Comunitat Valenciana durant el període coincident amb les fases de desescalada de la crisi sanitària causada pel Covid-19 Així es desprén de la recopilació de dades duta a terme per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a través de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, per a estudiar la repercussió en la qualitat de l’aire durant les fases de desconfinament. Aquest estudi revela que el diòxid de nitrogen ha passat d’experimentar una reducció mitjana del 61% durant l’etapa més dura del confinament a una reducció mitjana del 50% en les fases de desescalada. Així i tot, la Comunitat Valenciana ha mantingut baixes concentracions de tots els contaminants atmosfèrics (diòxid de nitrogen, partícules en suspensió PM10 i ozó) estudiats i s’observa una reducció en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Durant aquests tres mesos s’han dut a terme tres estudis en tres etapes diferents de l’Estat d’Alarma, comparant-los amb el mateix període de l’any anterior, el primer d’ells va abastar el període d’entre el 15 de març fins al 12 d’abril de 2020. Durant aquesta etapa, el diòxid de nitrogen va caure de mitjana un 61% en la Comunitat Valenciana Aquest primer informe explica que les baixades més acusades de diòxid de nitrogen s’observen en les estacions de trànsit de les aglomeracions urbanes, amb un descens del 67%, seguides de les estacions industrials, un 61%, i a una major distància en els mesuradors rurals, amb una baixada del 43%. Durant la segona fase de l’estudi, compresa, entre el 13 d’abril i el 17 de maig, que correspon amb el final de la fase 0 de la desescalada, aquests nivells es van situar en un descens del 47% en les estacions de trànsit, d’un 36% en les estacions industrials i d’un 20% en les estacions rurals. En el tercer període estudiat que es concentra entre el 18 de maig i el 14 de juny, (fases 2 i 3 de la desescalada) es manté una reducció dels nivells de diòxid de nitrogen de mitjana en la Comunitat Valenciana enfront de l’any anterior, que en estacions de trànsit és d’un 33% i en les industrials és del 25%. En les estacions rurals, no s’observa reducció, encara que cal tindre en compte que els valors habituals són sempre molt baixos. Referent a partícules PM10 la concentració mitjana va baixar durant el confinament en un 23%, encara que el descens en les estacions de trànsit es va situar en un 45%. En la següent fase, les partícules PM10 van reduir les seues concentracions en un 27% en estacions industrials, un 13% en rurals i un 56% en estacions de trànsit. En el període comprés entre el 18 de maig i el 14 de juny, només es nota una reducció en les estacions de trànsit (29%) i rurals (25%), mentre que les estacions industrials es mantenen en els mateixos termes que l’any anterior. L’ozó troposfèric va presentar durant l’etapa més dura del confinament d’un percentatge mitjà de reducció major en les estacions rurals, un 15%, sent la mitjana de la Comunitat Valenciana d’un 7% inferior en relació al 2019. Coincidint amb el final de la fase zero l’ozó, va experimentar reduccions tant en estacions industrials (21%), rurals (21%) i de trànsit (17%). Aquestes dades posen de manifest que la Comunitat Valenciana ha obtingut una reducció d’ozó d’un 19% respecte al mateix període de 2019. Si es comparen els dos primers períodes, la concentració mitjana dels òxids de nitrogen obtinguts és similar, mentre que entre les partícules i l’ozó troposfèric s’ha apreciat una major reducció dels nivells. La concentració de partícules depén, a més del factor del trànsit i altres activitats, de factors com la meteorologia, les intrusions de partícules subsaharianes o la resuspensió d’aquestes i no tan directament relacionat amb l’activitat humana. En la tercera part de l’estudi que coincideix amb les fases 1 i 2 de la desescalada, l’ozó troposfèric, sempre comparat amb el mateix període de l’any anterior, s’ha mantingut en nivells pràcticament iguals en les estacions de trànsit i industrials i s’han reduït un 6% en les rurals. La Xarxa Valenciana de Vigilància i Control està formada per 65 punts de mesurament, repartits en les tres províncies de la Comunitat Valenciana i durant l’estat d’alarma ha continuat mesurant en automàtic informant a la població amb resolució horària i diària de les dades de mesurament dels contaminants establides en la normativa per a protegir la salut humana i els ecosistemes.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre