Inicio Comunidad Valenciana Esport duplica la quantia destinada als premis per la classificació i preparació...

Esport duplica la quantia destinada als premis per la classificació i preparació en jocs olímpics, paralímpics i campionats del món i d’Europa

0

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (DOGV) la convocatòria dels premis per la classificació i preparació en jocs olímpics i paralímpics, i en campionats del món i d’Europa per a l’any 2018.

Mitjançant aquesta convocatòria, la Conselleria destinarà un màxim de 350.000 euros, la qual cosa suposa un increment d’un 112 % respecte a la convocatòria de premis de l’any passat.

La finalitat d’aquests premis és donar suport als esportistes per participació i classificació en representació d’Espanya en els jocs olímpics i jocs paralímpics, en competicions oficials de campionats del món i campionats d’Europa, en modalitats oficialment reconegudes, per a edats majors de 18 anys, així com aquells esportistes menors d’aquesta edat que, pels seus bons resultats esportius, participen en campionats per a majors de 18 anys.

Les proves de modalitats que no siguen olímpiques ni paralímpiques es preveuran exclusivament quan es participe com a selecció nacional o sistema de classificació semblant i acrediten una participació mínima de 12 països i 16 esportistes en aquesta categoria.

Podran ser-ne beneficiaris els esportistes que acrediten resultats obtinguts entre l’1 de gener de 2016 fins a la data de fi de termini de presentació de la sol·licitud, en modalitats oficialment reconegudes durant les dues últimes temporades, resultats esportius representant Espanya en jocs olímpics, jocs paralímpics o en competicions oficials de campionats del món i campionats d’Europa en modalitats oficialment reconegudes en categories de més de 18 anys.

Els beneficiaris hauran d’acreditar seguir en actiu mitjançant l’acreditació del resultat en competició oficial nacional o internacional o, a falta d’això, s’aportarà un certificat federatiu que en justifique suficientment els motius, ja siga per lesió o per una altra causa.

Un altre dels requisits és tindre nacionalitat espanyola, amb veïnatge administratiu en qualsevol municipi valencià en el moment de la sol·licitud, excepte aquells esportistes inclosos en centres estatals de tecnificació esportiva o una situació semblant, que hagen desenvolupat la seua carrera esportiva a la Comunitat Valenciana fins a aquell moment.

A més, aquestes ajudes seran incompatibles de percebre una altra ajuda amb motiu de la seua activitat esportiva de la Direcció General d’Esport de la Generalitat Valenciana o d’una altra comunitat autònoma durant l’any de la convocatòria, ni tindre ingressos derivats de la seua activitat esportiva, amb independència de la procedència d’aquests, que superen els 60.000 euros durant l’any anterior a la convocatòria.

Així mateix, hauran d’estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d’una federació esportiva valenciana. En cas de tindre una llicència expedida per un club d’una altra comunitat autònoma perquè no hi ha al territori valencià un club en màxima categoria d’àmbit estatal, l’aportarà amb informe favorable de la federació esportiva valenciana corresponent que justifique aquesta situació.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el pròxim 28 de març de 2018.

Enllaç al DOGV http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/16/pdf/2018_2736.pdf

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre