Inicio Comunidad Valenciana El Ple del Consell aprova els comptes anuals de CIEGSA i del...

El Ple del Consell aprova els comptes anuals de CIEGSA i del Circuit del Motor

0

– S’aproven els comptes anuals de l’exercici econòmic 2019 El Consell, reunit en sessió plenària, ha acordat aprovar els comptes anuals de l’exercici econòmic 2019, així com l’aplicació de resultats de l’exercici esmentat, de la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S. A. (CIEGSA) i de la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, S. A., respectivament. L’aplicació dels resultats de la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, S.

A. reflecteix uns ingressos d’11.562.270 euros i una reducció del 2 % de pèrdues en l’exercici 2019 respecte al de 2018. L’aplicació de resultats, en el cas de la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, S. A. (CIEGSA), reflecteix unes pèrdues d’1.585.794 euros. Aquests comptes comprenen el balanç a 31 de desembre de 2019, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria de l’exercici.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre