Inicio Comunidad Valenciana El Consell concedix 14,6 milions d'euros a 374 jóvens per a la...

El Consell concedix 14,6 milions d'euros a 374 jóvens per a la seua instal·lació com a agricultors professionals en 2018

0


La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha concedit 14.635.000 euros a 374 jóvens per a la seua instal·lació com a agricultors professionals durant 2018.

Estes ajudes estan emmarcades en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana i són un dels instruments per a afavorir la incorporació de jóvens amb formació i capacitat suficient per a dedicar-se de forma professional a l’activitat agrària i aconseguir una dinamització més sòlida de les zones rurals.

Enguany, la conselleria ha augmentat en més de quatre milions d’euros, prop del 50%, el pressupost respecte a la primera convocatòria de 2017, quan es van destinar 10 milions d’euros i van rebre esta ajuda 244 jóvens.

Encara que el pressupost global d’estes via de subvencions en el PDR 2014-2020 era de 40 milions d’euros, davant de la demanda constatada, en 2017 es va aprovar una modificació del PDR per a incrementar en un 20% el pressupost fins a aconseguir els 48 milions d’euros per a tot el període 2014-2020.

Els projectes empresarials presentats han acreditat la seua sostenibilitat i viabilitat econòmica. L’incentiu consistix en una prima bàsica de 20.000 euros, que pot incrementar-se segons diversos factors socioeconòmics del jove i de l’explotació fins a un màxim de 70.000 euros.

Com a novetat, en esta convocatòria s’ha inclòs entre els criteris de baremació de les sol·licituds, la instal·lació dels jóvens com a titulars d’explotacions ramaderes dedicats a la producció de carn de vaquí, oví o caprí en règim extensiu o semiextensiu.

Es considera que este tipus d’explotacions unix la generació de productes de qualitat, un major benestar animal i un maneig dels recursos disponibles en cada zona ajustat a la seua disponibilitat espacial i temporal, a més de contribuir al control dels incendis forestals i la qualitat del sòl.

Criteris de prioritat Entre els criteris de prioritat per a la selecció dels projectes aprovats s’ha tingut en compte la dedicació de l’explotació a la producció ecològica o acollida a figures de qualitat diferenciada, les sol·licituds presentades per dones i les que contemplen la integració del titular en una entitat associativa per a la transformació i/o comercialització.

També es contemplen les corresponents a explotacions ubicades en zones amb dificultats naturals o altres limitacions que dificulten el seu desenrotllament, d’acord amb l’Orde 7/2015 que establix les bases reguladores de les ajudes.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre