Inicio Comunidad Valenciana El Consell aprova un conveni per a la regeneració i renovació urbana...

El Consell aprova un conveni per a la regeneració i renovació urbana de l'edifici núm. 4 del bloc VI del barri Sant Antón d'Elx

0

– La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica estableix per 2020 una subvenció de 82.500 euros – La intervenció comprén la demolició de l’edifici i construcció de 55 habitatges El Consell ha autoritzat el conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l’Ajuntament d’Elx per a la gestió de l’actuació de regeneració i renovació urbana i rural (ARRUR) del barri de Sant Antón edifici núm. 4 (bloc VI) i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a 2020. L’actuació comprén la construcció de 55 habitatges, amb qualificació energètica mínima tipus B, en l’edifici núm. 4 (bloc VI) del barri de Sant Antón. A causa de l’elevat estat de deterioració en què es troben els habitatges, l’actuació comprendrà les obres de demolició, la construcció dels nous habitatges i de reurbanització necessàries, així com la realització de les funcions de gestió tècnica i informació a través de l’equip tècnic. L’ens gestor de l’actuació és l’empresa pública municipal Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx, SA (PIMESA). El 29 d’octubre de 2018 es va signar un acord entre el Ministeri de Foment i la Generalitat, amb la participació de l’Ajuntament d’Elx, per a declarar un ARRUR en el barri Sant Antón-edifici 4t Bloc VI. En ell es van establir els compromisos per a finançar les actuacions, amb un cost total de 4.622.987 euros, desglossats de la següent manera: 1.815.000 euros el ministeri, 825.000 euros la Generalitat, 332.987 l’Ajuntament i 1.650.000 euros els particulars. El present conveni estableix l’assignació de 82.500 euros per a 2020 per part de la Generalitat, a través de la de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. L’acord estableix una comissió de seguiment integrada per dos representants de la Generalitat, un de l’Ajuntament d’Elx i un altre de PIMESA.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre