Inicio Comunidad Valenciana El Consell aprova un conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I...

El Consell aprova un conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I per a realitzar pràctiques formatives en la Vicepresidència Segona

0

– La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica finançarà les pràctiques de 2020 amb 27.300 euros – L’objectiu és complementar els coneixements teòrics amb els pràctics per a aconseguir una adequada inserció en el món laboral El Consell ha autoritzat un conveni que estableix el programa de cooperació educativa per a 2020 entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Universitat Jaume I (UJI) per a la realització de pràctiques formatives i projectes de fi de carrera per part del seu alumnat, de fi de grau o de fi de màster, sense relació laboral, en dependències de la Vicepresidència Segona o en centres dependents. L’objectiu d’aquest conveni és millorar la formació de l’alumnat, complementar els coneixements teòrics amb els pràctics per a aconseguir una adequada inserció posterior en el món laboral. Els tipus de pràctiques formatives que realitzarà l’alumnat de la universitat hauran de ser pràctiques curriculars o extracurriculars. El període de duració de les pràctiques curriculars s’ajustarà al que s’especifique en el pla d’estudis vigent de cadascuna de les titulacions. En el cas de les extracurriculars, tindran la duració establida en la normativa reguladora. La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica finançarà la realització de les pràctiques formatives retribuïdes amb una quantitat anual de 27.300 euros. La bossa o ajuda econòmica de l’alumnat seleccionat es calcularà a raó d’una quantitat mensual de 600 euros per dedicació o jornada completa de 09.00 a 14.00 hores. Aquesta bossa o ajuda no inclou els costos ocasionats a conseqüència de la inclusió de les i dels estudiants en el Règim General de la Seguretat Social. L’alumnat també podrà realitzar pràctiques formatives no retribuïdes per aquesta bossa o ajuda econòmica a proposta de l’òrgan responsable de la universitat. Els alumnes estaran subjectes al règim i a l’horari que es determine sota la supervisió del tutor o de la tutora que, dins de la Vicepresidència Segona i en estreta col·laboració amb el tutor o amb la tutora del programa en la universitat, ha de vetlar per la seua formació. Els horaris, en tot cas, han de ser compatibles amb l’activitat acadèmica, formativa, de representació i participació desenvolupada en l’entitat educativa. Una comissió mixta s’encarregarà del seguiment del conveni. Estarà formada per dos membres de la Vicepresidència Segona i dues de la universitat. Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura fins al 31 de desembre de 2020. No obstant això, podrà ser prorrogat, per a les pràctiques no retribuïdes, per acord de les parts per successius períodes d’un any, fins a un màxim de quatre.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre