Inicio Comunidad Valenciana El Consell aprova un conveni amb el Ministeri d'Educació per a la...

El Consell aprova un conveni amb el Ministeri d'Educació per a la promoció del pensament computacional a través del projecte EPCIA

0

-En el projecte EPCIA participaran un màxim de 60 docents i 30 centres educatius El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional per a la promoció del pensament computacional, la programació i la intel·ligència artificial, en totes les etapes educatives no universitàries, a través del projecte EPCIA. La finalitat principal del conveni és contribuir a impulsar i generalitzar l’ús de les tecnologies en les aules, amb especial èmfasi en el pensament computacional i la intel·ligència artificial. En el projecte EPCIA participaran un màxim de 60 docents i 30 centres educatius, de l’àmbit territorial valencià, sostinguts amb fons públics i que impartisquen alguns dels ensenyaments oficials no universitaris. A través d’aquest conveni, el Ministeri d’Educació i Formació Professional es compromet, entre altres coses, a garantir que es complisca el que estableix aquest acord, a més de col·laborar per al desenvolupament correcte del projecte. També designarà les persones coordinadores i responsables del projecte EPCIA. Així mateix, el Ministeri organitzarà jornades i trobades orientades a la difusió d’iniciatives i projectes rellevants en el marc de l’EPCIA. Per la seua banda, Educació es compromet a complir el que estableix aquest conveni, així com a seleccionar les persones coordinadores i responsables de la gestió del projecte en l’àmbit territorial valencià i comunicar-ho al Ministeri. També es compromet a dur a terme les actuacions necessàries de conformitat amb la normativa autonòmica així com a col·laborar amb el Ministeri, en la planificació, desenvolupament, seguiment i avaluació del projecte. El conveni tindrà una vigència de dos anys. En qualsevol moment, abans de la finalització del termini, es podrà prorrogar, mitjançant una addenda, per períodes de 2 anys, fins a un màxim de 4 anys.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre