Inicio Comunidad Valenciana El Consell aprova un acord amb la Universitat d'Alacant per a fomentar...

El Consell aprova un acord amb la Universitat d'Alacant per a fomentar el coneixement i la difusió en matèria de transició ecològica en arquitectura

0

– L ‘objectiu és impulsar activitats d’estudi, docents i de difusió a la societat de temàtiques relacionades amb l’arquitectura sostenible – La Vicepresidència Segona finançarà aquestes activitats amb una aportació anual de 30.000 El Ple del Consell ha autoritzat un acord de cooperació entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i la Universitat d’Alacant (UA), a través de la Càtedra d’Arquitectura Sostenible, per al foment del coneixement i la difusió en matèria de transició ecològica en arquitectura i millora de la qualitat de l’entorn construït. L’acord determina la col·laboració entre la Vicepresidència Segona i la UA per a impulsar activitats d’estudi, docents i de difusió del coneixement a la societat de temàtiques relacionades amb l’arquitectura sostenible, a través de la labor que desenvolupa la Càtedra d’Arquitectura Sostenible. Totes dues institucions es comprometen a realitzar activitats conjuntes dins de la matèria de la càtedra, convingudes en el programa. La Vicepresidència Segona finançarà aquestes activitats amb una aportació anual de 30.000 euros. L’acord estableix que la càtedra haurà de dur a terme treballs d’estudi i de difusió del coneixement a la societat de temàtiques relacionades amb l’arquitectura sostenible. A més, propiciarà activitats diverses com: seminaris, jornades, conferències, concursos, exposicions, estudis, tallers, cursos; activitats de formació i d’extensió universitària; així com altres activitats culturals que s’acorden amb posterioritat, relacionades amb les temàtiques de la càtedra i la Vicepresidència Segona. També es realitzaran labors divulgatives al llarg del territori valencià. Una comissió mixta s’encarregarà del seguiment i control de l’execució del conveni. Estarà presidida pel rector o persona en qui delegue i estarà composta pel sotssecretari/a general de la UA, el coordinador/a acadèmic del Grau en Fonaments d’Arquitectura de l’Escola Politècnica Superior de la UA, la directora general d’Innovació Ecològica en la Construcció i la directora de l’Institut Valencià de l’Edificació. L’acord entrarà en vigor en el moment de la seua signatura. La seua vigència serà fins al 31 de desembre de 2020. No obstant això, podran ser finançades les actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2020.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre