Inicio Comunidad Valenciana El Consell aprova el nomenament de la nova direcció de l'IVAM

El Consell aprova el nomenament de la nova direcció de l'IVAM

0

– S’acorda el cessament de José Miguel García Cortés i el nomenament de Núria Enguita Mayo com a nova directora de l’IVAM – El cessament tindrà efectes el dia 22 de setembre i el nomenament es farà amb efectes del dia 23 de setembre El Ple del Consell ha aprovat el projecte de decret pel qual s’acorda el cessament de José Miguel García Cortés com a director de l’IVAM i el nomenament de Núria Enguita Mayo com a directora del museu. El cessament tindrà efectes el dia 22 de setembre i el nomenament es farà amb efectes del dia 23 de setembre. La selecció de la nova persona titular de la direcció de l’entitat ha atés els principis de mèrit, capacitat i d’idoneïtat, mitjançant la convocatòria d’un concurs públic internacional seguint el codi de bones pràctiques de la cultura valenciana elaborat i publicat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Així mateix, el procediment s’ha dut a terme seguint la Llei 1/2018, de 9 de febrer, reguladora de l’Institut Valencià d’Art Modern. Mitjançant la Resolució de 22 de juny de 2020, del president de l’Institut Valencià d’Art Modern, es publicaren les bases del procediment per a la selecció de la direcció de l’entitat, procés que ha culminat amb la proposta de la comissió de valoració, que va ser elevada al president de l’IVAM per a la tramitació pertinent. En la reunió del consell rector de l’IVAM del 15 de setembre de 2020 es va comunicar la proposta de la persona seleccionada per a ocupar la direcció de l’IVAM. El Consell aprovà, en data 19 de juny de 2020, que les retribucions anuals que ha de percebre la persona que ocupe el lloc de direcció de l’IVAM són de 67.615,92?€.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre