Inicio Comunidad Valenciana El Consell aprova el conveni amb l'Ajuntament d'Alacant per a la Fase...

El Consell aprova el conveni amb l'Ajuntament d'Alacant per a la Fase III de rehabilitació dels elements comuns de Ciutat Elegida Joan XXIII

0

– L’actuació suposa les obres de rehabilitació d’elements comuns de 62 habitatges i un local comercial – La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica aportarà 400.910 per a 2020 El Ple del Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l’Ajuntament d’Alacant per a la gestió de la Fase III del projecte de rehabilitació d’elements comuns del complex residencial Ciutat Elegida Joan XXIII, Sector D, corresponent a l’exercici 2020. L’actuació comprén les obres de rehabilitació d’elements comuns de 62 habitatges i un local comercial situat en una parcel·la entre el carrer d’Antonio Ramos Carratalá 78 al 94 i el carrer de Pintor Astorza i Triay 2 al 24 d’Alacant, obres d’urbanització i accessibilitat. L’ens gestor de l’actuació serà el Patronat Municipal de l’Habitatge d’Alacant. La subvenció de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica que estableix aquest conveni per a aquesta tercera fase ascendeix a 400.910 euros. La Generalitat aportarà a les tres fases que conformen el projecte 1.766.777 euros per a les 255 unitats de rehabilitació. Així mateix, el conveni estableix la creació d’una Comissió de Seguiment integrada per dos representants de la Generalitat, un de l’Ajuntament d’Alacant i un del Patronat Municipal de l’Habitatge. Aquesta comissió verificarà el compliment de les previsions, podrà proposar quantes modificacions i reajustaments resulten necessaris davant les eventualitats que pogueren produir-se, a fi d’assegurar el bon desenvolupament de les actuacions fins al total de la seua execució. A més, resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte d’aquest conveni. En 2010, es va signar un acord de la Comissió Bilateral pel qual els barris de la zona Nord 2a Fase – Barris Joan XXIII 2° Sector i Joan XXIII Mòduls d’Alacant, es van acollir com a Àrea de Rehabilitació Integral, ARI, al Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012, amb un cost total de l’actuació de 5.405.000 euros. En l’àmbit de l’actuació no es van iniciar les obres, per la qual cosa no es va procedir a tramitar cap subvenció. D’altra banda, la ARI va quedar suspesa en superar el període de duració prevista i en finalitzar la vigència temporal dels Plans d’Habitatge a l’empara dels quals es preveien les actuacions relatives a aquesta Àrea. Amb posterioritat, l’Ajuntament d’Alacant, a través del Patronat Municipal de l’Habitatge, va proposar reprendre aquesta actuació. El 20 de febrer de 2018 es va signar el conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament d’Alacant per a executar la primera fase del projecte, per la qual el Consistori va rebre una subvenció de 754.112 euros. De la mateixa manera, el 20 de maig de 2019 es va subscriure un altre conveni per a la segona fase, amb una inversió per part de la Generalitat de 611.034 euros. L’actual conveni té una vigència d’un any.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre