Inicio Comunidad Valenciana El Consell aprova diversos convenis de col·laboració amb universitats valencianes per a...

El Consell aprova diversos convenis de col·laboració amb universitats valencianes per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

0

-Es tracta de la Universitat de València, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la Universitat d’Alacant El Ple del Consell ha aprovat diversos convenis de col·laboració, entre la Conselleria d’Educació i les universitats Miguel Hernández d’Elx, la Universitat de València i la Universitat d’Alacant, per a la realització de pràctiques als centres dependents de la Conselleria a les províncies de València i Alacant. Es tracta de pràctiques acadèmiques externes curriculars en el grau de Mestre d’Educació Infantil i del grau de Mestre d’Educació Primària, així com en el màster universitari en Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professionals i Ensenyaments d’Idiomes. Aquestes pràctiques tenen com a objectiu la realització de les activitats pròpies dels centres docents, la qual cosa suposa un aprenentatge pràctic i complementari a la formació acadèmica, i seran tutelades pel tutor o tutora acadèmic de la universitat amb la col·laboració del tutor o tutora de pràctiques al centre. La duració de les pràctiques acadèmiques externes curriculars estarà determinada pel pla d’estudis corresponent i es realitzaran en centres dependents de la Conselleria, durant el curs acadèmic i dins de la jornada laboral del centre. S’elaborarà un projecte formatiu atenent els principis d’inclusió, igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal. Així mateix, el centre expedirà un document acreditatiu de la realització en finalitzar les pràctiques. Les universitats s’acolliran al procediment de selecció de centre docent que regula la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. La relació entre la Conselleria i els estudiants en pràctiques no té naturalesa laboral, sinó acadèmica i administrativa. Aquests convenis tindran una duració de quatre anys, prorrogable per un altre període igual.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre