Inicio Comunidad Valenciana El Consell aprova conveni amb l'Ajuntament de Gandia per a crear un...

El Consell aprova conveni amb l'Ajuntament de Gandia per a crear un projecte pilot d'oficina Xaloc de finestreta única en matèria d'habitatge

0

– La Vicepresidència Segonana i Conselleria d’Habitat destina 111.600 euros a la iniciativa – Es tracta d’una experiència pilot que forma part del projecte europeu d’innovació i investigació Save the homes El Consell ha autoritzat un conveni entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l’Ajuntament de Gandia per al desenvolupament d’un projecte d’innovació consistent en la constitució d’un cas pilot d’oficina per a la creació de la futura xarxa d’oficines Xaloc, amb servei de finestreta única en matèria d’habitatge, rehabilitació d’edificis i regeneració urbana de la Comunitat. Dins del Pla Hàbitat 20-30 de la Vicepresidència Segona es considera necessari revisar el model de governança en el territori valencià per a fomentar, des de l’administració autonòmica, la conformació i reforç d’una xarxa de suport a les entitats locals. En aquest context, es planteja la creació de la Xarxa d’Administracions Locals i Comarcals d’Habitatge (Xaloc) com a organisme col·laborador de la Generalitat i de servei integral de gestió, informació, mediació social i assessorament en matèria d’habitatge, rehabilitació d’edificis i regeneració urbana. Tot això per a facilitar l’accés a un habitatge digne a la ciutadania i propiciar la integració dels espais urbans. Aquesta acció forma part del projecte europeu d’innovació Save the homes, en el qual participa la Vicepresidència Segona. Es tracta del projecte Horizon 2020, l’objectiu del qual és accelerar el nombre d’habitatges que es rehabiliten en la Comunitat anualment. El desenvolupament de les actuacions en matèria d’habitatge, regeneració urbana i rehabilitació d’edificis per part de la Vicepresidència Segona exigeix una immediatesa i proximitat amb els ciutadans. Per a aconseguir una major eficiència i atenció més directa, és necessari encomanar la gestió, informació, mediació social i assessorament a les entitats locals. D’ací la posada en marxa d’aquest conveni amb l’Ajuntament de Gandia, que comptarà amb una inversió de 111.600 euros per part de la Vicepresidència Segona. Diferents serveis El conveni estableix les activitats que s’encomana a l’ajuntament i que s’organitzen en cinc unitats de servei: unitat de finestreta única en matèria d’habitatge, rehabilitació d’edificis i regeneració urbana; unitat de gestió de l’hàbitat; unitat de protecció de la tinença de l’habitatge; i unitat d’Observatori Local de l’Habitatge. Per part seua, el consistori es compromet a tindre una oficina Xaloc, indicar en lloc visible els horaris d’atenció al públic, participar en les activitats formatives, de coordinació i en les campanyes informatives que es realitzen. També hauran de disposar dels formularis i material tècnic, informatiu i divulgatiu de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, portar un control de les consultes individuals, de les campanyes informatives que es realitzen i de tota una altra actuació susceptible de ser comptabilitzada. Així mateix, hauran de participar activament en el disseny i implementació del programa Xaloc  i també en els documents, plataformes o procediments necessaris per al seu bon funcionament. En finalitzar el conveni, es presentarà una memòria detallada amb els serveis prestats. Per part seua, la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica es compromet a garantir el suport tècnic i logístic en l’oficina que integra el programa per al correcte desenvolupament de les activitats encomanades i exercir les funcions de coordinació amb el consistori. El conveni tindrà una vigència d’un any, que podrà prorrogar-se anualment fins a un màxim de quatre anys. Es constituirà una comissió de seguiment formada per tres representants de la Vicepresidència Segona i tres de l’entitat local.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre