Inicio Comunidad Valenciana Educació obri el termini per a sol·licitar les beques de no-abandó de...

Educació obri el termini per a sol·licitar les beques de no-abandó de les universitats públiques valencianes

0

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ la convocatòria de les beques per a l’alumnat que finalitze els seus estudis universitaris durant el curs 2018-2019 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Es tracta de les ajudes per a aquells estudiants a qui els resta un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats que integren el sistema universitari valencià i estiguen matriculats en crèdits que corresponen a la tercera matrícula o bé matrícules successives.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 13 d’octubre. L’alumnat que sol·licite la beca haurà d’omplir per via telemàtica el formulari i presentar-lo en els registres de les universitats o en les dependències previstes en la Llei 39/2015.

Aquestes ajudes tenen una dotació pressupostària que ascendeix a 150.000 euros. L’objectiu és contribuir que l’alumnat amb dificultats econòmiques no haja d’abandonar els seus estudis i puga finalitzar-los i obtindre la seua titulació.

L’exempció de les taxes arribarà únicament a les assignatures o crèdits de què s’haja matriculat la persona sol·licitant en el curs 2018-2019 en una única titulació i especialitat. No formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que superen el mínim necessari per a obtindre la titulació de què es tracte. Tampoc formaran part de la beca els preus especials que es meriten com a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d’estudis, assignatures o crèdits.

Criteris d’adjudicació Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva. En el cas que l’import de les beques proposades per a la concessió supere l’import global màxim previst en la convocatòria, s’adjudicaran, en primer lloc, a l’alumnat a qui li quede un màxim de 18 crèdits per a finalitzar els seus estudis; subsidiàriament, si hi ha crèdit disponible, la beca es concedirà a l’alumnat a qui li quede un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis.

A més, les ajudes es concediran en ordre descendent, d’acord amb la nota mitjana obtinguda per l’alumne o alumna en el curs acadèmic anterior o l’últim realitzat. En aquest cas, les ajudes s’adjudicaran fins que s’esgote l’import global màxim, per la qual cosa quedaran exclosos de la beca els i les alumnes la nota mitja dels quals siga inferior a la de l’alumne o alumna a partir del qual s’esgote l’import global màxim esmentat.

Per a tindre dret a la beca, el llindar de renda familiar no superable serà, per a una família mitjana de quatre membres, de 43.846 euros.

La informació es pot consultar en aquest enllaç al DOGV: clicar ací

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre