Inicio Comunidad Valenciana Economia reactiva els terminis i procediments dels registres de cooperatives i societats...

Economia reactiva els terminis i procediments dels registres de cooperatives i societats laborals per a facilitar l'activitat i creació d'aquest tipus d'empreses

0

– Aquesta mesura ha sigut acordada a una reunió extraordinària de Consell Valencià de Cooperativisme per a la recuperació de les cooperatives després de l’impacte de la COVID-19 – Climent: “El cooperativisme com a forma empresarial ha de ser un actor clau en la reconstrucció i recuperació de la nostra economia i en la creació d’ocupació de qualitat” La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha reactivat els terminis i procediments dels registres de Cooperatives i de Societats Laborals per a facilitar l’activitat, funcionament i creació d’aquest tipus d’empreses. L’acord s’ha publicat aquest dimecres en el Diari Ofiical de la Generalitat Valenciana (DOGV). Aquesta és una de les mesures que es van acordar en una reunió extraordinària del Consell Valencià de Cooperativisme celebrada la setmana passada a través de vídeo conferencia, amb l’objectiu de beneficiar la recuperació econòmica i social de les cooperatives després de la crisi provocada per la COVID-19. En aquest sentit, el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha manifestat que «des del Consell considerem que el cooperativisme com a forma empresarial, ha de ser un actor clau en la reconstrucció i recuperació de la nostra economia, i en la creació d’ocupació de qualitat”. Amb l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, van quedar suspesos els termes i es van interrompre els terminis dels procediments corresponents al Registre de Cooperatives i al Registre Administratiu de Societats Laborals. Durant la vigència de l’estat d’alarma han seguit amb activitat, plena o parcial, un bon nombre d’entitats cooperatives i de societats laborals inscrites en tals registres. D’altra banda, la declaració de l’estat d’alarma, ha portat amb si l’adopció de mesures de caràcter excepcional en forma d’ajudes, moratòries, avals, crèdits, expedients de regulació temporal d’ocupació i uns altres que afecten les cooperatives i les societats laborals valencianes, en els quals es requereix adoptar acords socials i fer ús de les facultats de representació, legal o voluntària de tals entitats. A més, aquesta suspensió de procediments també ha afectat les persones promotores de noves empreses cooperatives i d’economia que han patit la paralització del procés constitutiu. Per això, malgrat que els registres esmentats han continuat donant servei a la ciutadania informant telefònicament, mitjançant correu electrònic o a través de la pàgina web de la Generalitat, es considerava d’interés general finalitzar amb la suspensió dels terminis que afectaven a procediments i funcionaments bàsics d’aquest tipus d’empreses. Continguts de l’acord L’acord publicat en el DOGV estableix la continuació del procediment administratiu aplicable a la qualificació i modificacions relatives a les societats laborals i a la inscripció de noves cooperatives. També permet la continuació dels procediments encomanats al Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, en els casos següents: 1. Nomenaments i cessaments de membres dels consells rectors o òrgans d’administració de les cooperatives valencianes, i designació o cessament del conseller delegat o de les comissions executives d’aquests òrgans. 2. Atorgament, modificació i revocació de poders per part de les cooperatives valencianes i nomenaments de directors generals o de directors de les seccions de crèdit d’aquestes. 3. Modificacions dels estatuts de les cooperatives valencianes, quan afecten la regulació de la reunió virtual o telemàtica dels seus òrgans socials. 4. Acords relatius a l’establiment o modificació de la web corporativa de les cooperatives valencianes 5. Fusions entre cooperatives valencianes. 6. Certificacions d’existència i estat de les cooperatives valencianes. 7. Certificacions relatives als càrrecs socials i membres dels consells rectors o altres òrgans d’Administració i a les persones apoderades o directors i directores de les cooperatives valencianes.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre