Inicio Comunidad Valenciana Economia publica el Pla Valencià d'Estadística 2019-2022

Economia publica el Pla Valencià d'Estadística 2019-2022

0

– És l’instrument d’ordenació i planificació de l’activitat estadística pública valenciana – El document es pot consultar a consultar aquí La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat el Pla Valencià d’Estadística 2019-2022 que va ser aprovat per les Corts segons resolució del 18 de maig de 2020 El Pla Valencià d’Estadística (PVE) és l’instrument d’ordenació i planificació de l’activitat estadística pública valenciana. El Pla proporciona el marc per desenvolupar, elaborar i difondre estadístiques d’interès de la Generalitat i articular la col·laboració institucional de l’administració del Consell, els seus organismes i empreses, per a generar les sinèrgies necessàries orientades a garantir el màxim aprofitament de la informació disponible, evitant duplicitats i afavorint la seua accessibilitat i reutilització per part de la societat. En el PVE es descriuen els seus objectius (generals i específics), el detall d’investigacions estadístiques a promoure i les seues normes reguladores, els criteris i prioritats establerts per a la selecció d’objectius i la seua execució, la col·laboració institucional que es requereix articular per a la seua materialització i la memòria econòmica per al seu desenvolupament. consultar aquí El document es pot consultar a consultar aquí Objectius específics del Pla Valencià d’Estadística Els objectius específics d’informació que orienten el nou Pla Valencià d’Estadística 2019-2022 s’han definit inicialment en el marc d’actuació de la Comissió Interdepartamental Estadística. i són els següents: a) Població i llars b) Condicions de vida de la població c) Cohesió i inclusió social d) Educació i formació e) Sanitat i salut pública f) Hàbits socials, activitats culturals i esportives g) Mercat de treball i relacions laborals. h) Transport i mobilitat e) Sectors productius, activitat econòmica i teixit empresarial j) Recerca, desenvolupament tecnològic i innovació i societat k) Estat i avaluació de les finances, recursos humans i serveis públics de la Generalitat i de tots els seus ens instrumentals l) Ecosistemes, recursos naturals, medi ambient i territori

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre