Inicio Comunidad Valenciana Cultura reconeix la Col·lecció Museogràfica del Castell de Castalla

Cultura reconeix la Col·lecció Museogràfica del Castell de Castalla

0

– La col·lecció està formada per onze objectes arqueològics -una gerra i deu escudelles- de l’Edat Mitjana i Moderna La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha reconegut la Col·lecció Museogràfica del Castell de Castalla com a col·lecció museogràfica permanent (CMP) pel seu valor històric i arqueològic. El fons de la Col·lecció Museogràfica del Castell de Castalla està format per un conjunt d’onze objectes arqueològics -una gerra i deu escudelles- de l’Edat Mitjana i Moderna (segles XI a XVI). Els béns mobles culturals han sigut objecte de cessió en depòsit a l’Ajuntament pel rector de l’església de la Mare de Déu de l’Assumpció de Castalla, per un termini de cinc anys prorrogables, per al seu estudi, conservació i difusió entre habitants i visitants del municipi. Les peces arqueològiques que integren el fons procedeixen del conjunt patrimonial del castell de Castalla i, en concret, de les excavacions realitzades al castell en els anys trenta del segle XX per Higinio Rico Candela i José Manuel Cerdá Canals. Es troben en bon estat de conservació, encara que amb el desgast propi del pas del temps. El reconeixement oficial de la CMP, vinculat al manteniment del depòsit esmentat, ha sigut possible gràcies a l’execució del Projecte d’adequació i museïtzació del castell de Castalla cofinançat per la Generalitat Valenciana mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i l’Ajuntament de Castalla. La creació i reconeixement de la CMP contribueix a restituir al castell, declarat bé d’interés cultural amb la categoria de monument, una part significativa del patrimoni moble històricament vinculat a a aquest. El reconeixement de la CMP s’ha fonamentat en la comprovació pels serveis tècnics de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de l’estabilitat, la suficiència i l’adequació dels espais expositius habilitats al castell. A partir de la naturalesa de la col·lecció de base, i seguint la classificació del Consell Internacional de Museus, la Col·lecció Museogràfica del Castell de Castalla serà de tipus històric i arqueològic. Això serà així perquè, tal com apareix recollit en l’Estadística de museus i col·leccions museogràfiques del Ministeri de Cultura, hi conté objectes arqueològics que són portadors de valors històrics i artístics que serveixen per a il·lustrar esdeveniments i períodes històrics i explicar i difondre la història de la fortificació, de les persones relacionades amb aquesta i de Castalla.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre