Inicio Comunidad Valenciana Cultura inicia les obres de la tercera fase de restauració del Palau...

Cultura inicia les obres de la tercera fase de restauració del Palau de Betxí

0

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha iniciat les obres de la tercera fase de restauració del Palau-Castell de Betxí perquè els ciutadans puguen utilitzar-lo i gaudir-ne.

L’estat que presenta aquest immoble i el seu deteriorament progressiu de façanes, cobertes, murs i decoració interior i, tenint en compte que es tracta d’un immoble declarat bé d’interés cultural, feia necessària de manera urgent aquesta actuació.

El projecte preveu mesures de protecció i consolidació per a la posada en valor de la façana principal del palau, que recau a la plaça Major de la població i que pateix diverses patologies derivades de les humitats i de les filtracions d’aigua que sofreix.

S’eliminarà el cablejat que discorre per aquesta façana, es millorarà el sistema de recollida i d’evacuació d’aigües pluvials, que es reconduiran a l’extrem dret de la façana huitcentista de manera que es puga apreciar compositivament la façana en la seua totalitat. També es procedirà a la neteja d’aquesta mitjançant aigua a pressió.

Així mateix, es duran a terme treballs de restauració artesanal de finestres, contrafinestres i mallorquines de fusta de la planta baixa, així com la restauració de la reixeria metàl·lica de forja dels buits de les plantes baixa, primera i segona.

Dins dels elements més rellevants de la façana principal està el balcó, molt lligat a l’activitat del monument com a seu de l’Ajuntament, per la qual cosa és necessari dotar-lo de seguretat i estabilitat, i de fer-lo accessible per a futurs usos i actes.

El projecte comprén també la recuperació de les dependències de l’habitatge huitcentista de Pascual Meneu, situades a la planta baixa del palau, que encara conserven elements domèstics interessants com fusteries quarterades, els paviments de taulell hidràulic, les pintures al·legòriques de les parets i els sostres, i uns quants fumerals de principis del segle XX.

Aquestes dependències tenen seriosos problemes d’humitats per capil·laritat als murs que deterioren les pintures i els lluïts que hi ha.

Aquestes estances en planta baixa albergaran tant programa administratiu com cultural, per la qual cosa serà necessari dur a terme actuacions pendents de consolidació dels estrats pictòrics i condicionar els espais incorporant una xarxa elèctrica adequada i la preinstal·lació de climatització.

La intervenció en les decoracions pictòriques ja s’ha escomés parcialment en la fase II de recuperació del Palau-Castell de Betxí, de manera que en aquesta fase es preveu una continuació de l’anterior, per la qual cosa s’utilitzaran els mateixos sistemes. Les zones amb pèrdues volumètriques de revestiment es reposaran amb els mateixos materials i tècniques tradicionals existents.

Pel que fa a la reintegració pictòrica, aquesta es realitzarà amb pigments naturals lleugerament menys intensos que la pintura original perquè es distingisca el que s’hi ha intervingut. També es procedirà a la recuperació dels sòcols pintats, a la restauració de fusteries, de reixeries i de les pintures dels sostres de les dependències que s’han d’intervindre afectades per la humitat.

L’empresa encarregada de les obres és Estudio Métodos de la Restauración, SL, l’import d’adjudicació és de 187.477,59 euros i els treballs duraran sis mesos.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre