Inicio Comunidad Valenciana Cultura destina prop de 650.000 euros per a activitats i projectes culturals...

Cultura destina prop de 650.000 euros per a activitats i projectes culturals artístics

0

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha augmentant en un 30% les ajudes destinades a dur a terme activitats i projectes culturals i artístics. Segons la convocatòria que ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), s’hi destinaran 647.528 euros.

Les ajudes són per a contribuir a la promoció, difusió, disseny i organització d’activitats de promoció cultural i artística. Les activitats s’hauran de dur a terme al territori valencià, amb l’excepció de les organitzades pels centres valencians a l’exterior reconeguts per la Generalitat Valenciana.

Podran ser beneficiaris de les ajudes associacions sense ànim de lucre, fundacions públiques locals i fundacions privades en els estatuts de les quals figure com a finalitat la promoció de l’art o la cultura, així com universitats públiques, aules de la tercera edat i organismes autònoms locals per a l’organització d’activitats culturals o artístiques no lucratives.

Les subvencions es distribueixen en quatre modalitats. Per a les associacions sense ànim de lucre i fundacions privades es destinen 257.528 euros, als organismes autònoms locals i fundacions públiques locals es concedeixen 120.000 euros, a les universitats privades també es destinen 120.000 euros i a les aules de la tercera edat, 150.000 euros.

Seran subvencionables l’organització d’activitats culturals i artístiques com ara exposicions, congressos, seminaris, jornades, rutes i itineraris culturals, publicacions, esdeveniments o altres que hagen sigut desenvolupades entre el dia 31 d’octubre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018, els dos inclosos.

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes aquelles despeses generades exclusivament per l’organització de les activitats per a les quals es concedeix l’ajuda que s’hagen relacionat i quantificat en la memòria econòmica del projecte, a excepció de les ocasionades per inversions o adquisicions patrimonials i la compra de material inventariable, que seran considerades despeses de manteniment de l’entitat.

Quant al termini per a sol·licitar les ajudes, serà d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’. Cada entitat només podrà presentar una única sol·licitud, que podrà preveure una o més activitats.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre