Inicio Comunidad Valenciana Cultura destina 800.000 euros a la producción editorial

Cultura destina 800.000 euros a la producción editorial

0

– A la convocatòria es poden presentar les empreses editorials comercials que tinguen com a activitat l’edició de llibres al territori valencià La Conselleria d’Educació, Cultura i Esports ha convocat les ajudes a la producció editorial per als llibres publicats en castellà i valencià per empreses editorials comercials que tinguen com a activitat l’edició de llibres al territori valencià i número de depòsit legal de l’any 2019. La línia pressupostària d’aquesta convocatòria ascendeix a 800.000 euros, amb la qual cosa se superen els 500.000 euros que es van destinar l’any passat. I es distribuirà de la manera següent: 60 % per als llibres publicats en valencià i 40 % per als llibres en castellà. Els llibres que són objecte de la subvenció han d’estar editats per empreses editorials la producció de les quals es comercialitze a través de llibreries i s’adeqüen a una de les categories següents: obres de referència i consulta (llibres d’història, bibliografies, etc.), obres de pensament en disciplines humanístiques o científiques, obres de ficció i obres de ficció de caràcter infantil i juvenil. Han de tindre una tirada mínima de 500 exemplars (en el cas d’obres de poesia la tirada mínima ha de ser de 100 exemplars) i tindre un mínim de 50 pàgines per exemplar, excepte els llibres infantils, de teatre i de poesia. Un altre requisit és que siguen una primera edició d’una obra inèdita, o bé d’una obra l’última edició de la qual date de més de 15 anys, en la llengua que es proposa publicar. Es podran subvencionar projectes editorials que incorporen a una obra ja editada una novetat (estudi crític, nova traducció, etc.) que, segons el parer de la comissió de valoració, tinga especial rellevància cultural. També poden optar a aquesta ajuda les partitures publicades per editorials que tinguen com a activitat l’edició de llibres en l’àmbit competencial de la Generalitat, sempre que tinguen un mínim de quatre pàgines i una tirada mínima de 300 exemplars. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar del següent al de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre