Inicio Comunidad Valenciana Cultura convoca les ajudes per a la internacionalització d’empreses i entitats culturals

Cultura convoca les ajudes per a la internacionalització d’empreses i entitats culturals

0

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOG) la convocatòria de les ajudes per a la internacionalització d’empreses i entitats culturals per import de 215.000 euros.

L’objecte de les subvencions és contribuir a finançar les activitats d’internacionalització de les empreses de l’àmbit cultural i artístic i les activitats de les entitats sense ànim de lucre que signifiquen una projecció exterior de la creació cultural valenciana.

Així mateix, es dóna cabuda en aquestes subvencions a les que s’han anat convocant per a les galeries d’art valencianes, per la seua participació en fires d’art nacionals i internacionals, la qual cosa suposa una projecció exterior de la cultura i l’art desenvolupat des del nostre territori.

S’entendrà per creació cultural valenciana aquella activitat cultural o artística que siga organitzada o costejada per entitats que tinguen domicili valencià. També serà considerada creació cultural valenciana aquella d’autoria valenciana, és a dir, aquella l’autor de la qual residisca al territori valencià i, en el cas d’autors difunts, que hagen nascut o residit en aquest territori la major part de la seua vida.

Als efectes d’aquestes subvencions, s’entén per empresa cultural les persones físiques o jurídiques que tinguen com a activitat principal l’exercici d’activitats econòmiques culturals o artístiques.

Les ajudes es divideixen en dues modalitats: 50.000 euros per a les empreses i autònoms de l’àmbit cultural artístic i entitats privades sense ànim de lucre que a través de les seues activitats i projectes d’internacionalització repercutisquen en una projecció exterior de la creació cultural valenciana, i 165.000 euros per a galeries d’art per la seua participació en fires d’art nacionals i internacionals.

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre