Inicio Comunidad Valenciana Cebrián: 'Des de hui comptem amb una llei útil per a aconseguir...

Cebrián: 'Des de hui comptem amb una llei útil per a aconseguir explotacions modernes, rendibles econòmicament i territorialment sostenibles'

0


La nova Llei d’Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana ja és una realitat, després de ser aprovada hui pel ple de les Corts Valencianes per unanimitat.

La Cambra ha donat el recolzament a un «instrument fonamental», ha subratllat la consellera de Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, «per a abordar canvis en els fonaments que el sector productor agrari valencià requeria des de fa temps I que li enfortirà enfront de crisi com la citrícola actual «. Al ple han assitit també representants de les orgenitzacions agràries.

Elena Cebrián s’ha mostrat convençuda de que la nova llei «serà útil per a aconseguir explotacions modernes, econòmicament rendibles i socialment i territorialment sostenibles, que és el seu principal objectiu». Per a això, la llei integra la normativa preexistent, tanto autonomica com estatal, actualiza i desenvolupa aspectes no contemplatas en les lleis en vigor, i introdueix innovacions mitjançant nous instruments per a impulsar la millora de les estructures agràries en la Comunitat Valenciana.

En termes generals, la llei afavoreix la mobilitat de la terra. Defineix el sòl agrari infrautilitzat i ofereix alternatives per al seu ús sostenible, incloent la creació d’una xarxa d’oficines gestores de terres, que consolide i done suport a les experiències de bancs de terres existents. Preveu la constitució de la xarxa de terres que contribuirà a contactar l’oferta i la demanda de parcel·les agràries i mobilitzar sòl.

Així mateix, planteja ferramentes com ara els mapes agronòmics, una eina de planificació i informació per a les polítiques agràries; un pla d’actuació sectorial, que sistematitze la planificació integral en cultius de regadiu i secà; els Parcs Agraris, com a figura adequada per a dinamitzar i defensar l’activitat agrària en els sistemes locals periurbans, o la figura de la Iniciativa de Gestió en Comú.

Podran acollir-se a esta última figura les explotacions associatives o agrupacions d’explotacions i, en conseqüència, vore’s beneficiades per les mesures de reestructuració i beneficis fiscals.

I és que la llei contempla mesures de suport públic a la reestructuració parcel·laria per a aconseguir explotacions amb estructura i dimensions viables i introdueix incentius fiscals, més enllà dels beneficis que considera la legislació estatal, que inclouen deduccions per a transmissions i cessions de finques rústiques a favor de professionals de l’agricultura, així com a les finques incorporades a les Iniciatives de Gestió en Comú i a la Xarxa de Terres.

Agricultura i canvi climàtic «És fonamental la promoció d’inversions que incentiven l’estalvi en l’ús de l’aigua i l’energia», ha subratllat Elena Cebrián. Amb aquesta finalitat, afavoreix la promoció de l’adaptació i millora dels regadius i mesures que fomenten l’ús racional i eficient de l’aigua; s’incorporen les obres amb objectius ambientals, en relació a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic, i es consideren la promoció de les energies renovables i les intervencions per a connectar el medi rural amb la societat de la informació i la comunicació.

En definitiva, la nova Llei d’Estructures Agràries senta les bases per a un necessari canvi estructural de l’agricultura valenciana, un sector estratègic que pateix de greus debilitats tals com l’elevat minifundisme, la dispersió parcel·lària, l’excessiva rellevància de l’agricultura a temps parcial, l’envelliment i la falta de relleu generacional i l’escassa mobilitat del mercat de terres i l’atomització de les estructures comercials, que situen als productors en una situació de desavantatge en la cadena de valor.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre