Inicio Comunidad Valenciana
0

El Ple del Consell ha autoritzat l’extinció de la Fundació Balasc d’Alagó per la integració d’aquesta en l’entitat de dret públic Institut Valencià de Cultura.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport coordinarà l’execució de l’acord duent a terme les mesures necessàries per a impulsar i culminar el procés d’extinció de la fundació i la integració d’aquesta en l’IVC.

Cal destacar l’important procés de reestructuració del sector públic que ha dut a terme el Consell, que ha consistit en l’extinció de diverses fundacions de la Generalitat en el marc de l’escenari d’equilibri pressupostari i sostenibilitat financera.

En aquets context, aquesta extinció es realitza tenint en compte que l’estat econòmic i financer de la Fundació mostra una insuficiència d’ingressos, i que ha tingut el seu reflex en una gradual disminució de l’activitat de l’entitat, que impossibilita la realització del fi fundacional.

Quant a la Fundació Balasc d’Alagó, constituïda el 1996, la finalitat primordial d’aquesta ha sigut contribuir a la conservació, l’estudi, la investigació, la defensa, la restauració i la rehabilitació del patrimoni artístic, arquitectònic, arqueològic, etnològic, paisatgístic i mediambiental de la Comunitat Valenciana i Aragó.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre