Inicio Comunidad Valenciana
0


El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, acompanyat pel secretari autonòmic d’Educació i Investigació, Miquel Soler; la presidenta del Consell Escolar Valencià, Encarna Cuenca, i la responsable de la Unitat d’Igualtat de la Conselleria, Dèlia Amorós, han presentat el Pla director de coeducació, que fixa el marc instrumental sobre coeducació per a aplicar-lo al sistema educatiu valencià.

Segons el conseller Marzà, «es va passar de les aules segregadores a les aules mixtes i ara el que volem és convertir-les en aules coeducatives. El sistema educatiu és el recurs de socialització amb més potencial transformador que disposa la nostra societat. Per a nosaltres l’alumnat és el centre, per això aquest pla proposa una revisió profunda dels ensenyaments que reben els nostres fills i filles per a superar la dinàmica social que naturalitza i perpetua situacions insostenibles de desigualtat de gènere».

En aquest sentit, el responsable d’Educació ha destacat que «el Pla disposa d’un pressupost de 16,18 milions d’euros per a quatre anys de desenvolupament d’una escola coeducativa, en què s’equilibren les mancances amb les quals l’alumnat arriba a l’aula a conseqüència del sexisme que impregna la societat».

El pressupost destinat al Pla preveu la necessitat d’un impuls econòmic per a potenciar projectes d’innovació relacionats amb la coeducació, materials didàctics, formació especifica per al professorat i la cobertura de la figura de Coordinació d’Igualtat i Convivència, entre d’altres.

«El Pla director de coeducació té com a finalitat ordenar els objectius de la Conselleria respecte a la coeducació, reconéixer la tasca que molts docents han estat desenvolupant, impulsar unes directrius de treball per a tots aquells docents que no estigueren treballant aquest tema de manera activa i generalitzar aquest concepte de manera transversal a tot el sistema educatiu», ha afegit el secretari autonòmic Miquel Soler.

Aquest instrument de treball s’ha elaborat pensant en tota la comunitat educativa i en termes interinstitucionals: professorat, famílies i diverses administracions, perquè allò que es treballa a l’aula cal que també tinga aplicacions directes fora d’aquesta.

A més, el Pla és el resultat d’un treball fet mitjançant un procés obert i participatiu amb la constitució en 2016 de la Mesa de Coeducació, en la qual han col·laborat organitzacions, col·lectius, el CEV i experts en la matèria que, dividits en diversos grups, han treballat i desenvolupat els set eixos en què s’estructura el Pla.

Els set eixos d’actuació del Pla director de coeducació L’eix primer preveu la formació inicial del professorat tant en graus de Magisteri com en els màsters de Secundària. El segon eix se centra a garantir la formació específica i adequada en coeducació per al professorat. El tercer eix apunta a la revisió del currículum escolar per a transformar-lo en un vertader currículum coeducatiu. El quart eix promou l’adequació dels materials curriculars. El cinqué eix apunta al desenvolupament de mesures per a fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en els òrgans de presa de decisió dels centres educatius. El sisé eix explicita accions per a desenvolupar valors democràtics i drets humans, i el seté apunta a la necessitat de col·laborar activament amb la resta d’administracions públiques.

Objectius del Pla director de coeducació que ja s’estan duent a terme El Pla suposa el compendi i resum de la política coeducativa que es va iniciar des del curs 2015-2016. Algunes de les mesures que preveu el document ja s’estan desenvolupant.

Des del curs passat hi ha una persona coordinadora d’Igualtat i Convivència en cada centre educatiu i s’estan fent cursos específics al respecte, així com jornades vinculades a la coeducació per a docents relacionades amb la prevenció i detecció de violència de gènere, entre d’altres.

Sense oblidar la normativa recentment feta pública sobre educació inclusiva, així com l’activació de les Unitats d’Atenció i Intervenció Territorials, amb ampliació de personal, que tracten i fan prevenció també sobre possibles comportaments masclistes o de violència de gènere als centres.

Durant aquests anys, s’han activat també ajudes a aquells centres educatius que duen a terme projectes concrets que promouen la igualtat d’oportunitats, la integració i la inclusió. Per exemple, aquest curs hi ha 598 projectes amb aquest perfil que disposen d’ajudes, 35 dels quals específicament corresponen a la temàtica de «Pati actiu», és a dir, la promoció d’un pati igualitari des del punt de vista de gènere.

S’han impulsat també diverses campanyes als centres educatius vinculades a la promoció de la justícia igualitària i els drets humans: xarrades, tallers i difusió de materials, entre d’altres.

A més, s’ha promogut que en l’adquisició de llibres i materials per a les biblioteques escolars almenys el 50 % siguen d’autores de diversos camps del saber.

Sense oblidar grans fites com la del pròxim dissabte amb la jornada «Edusiona’t: els drets humans», que es celebrarà a Castelló, oberta a tota la comunitat educativa, i en la qual participarà una figura de primer ordre mundial, com és la mestra Hanan Al Hroub, guanyadora del Global Teacher Prize 2016.

Finalment, en breu es donaran detalls del nou portal web dedicat a recursos per a la igualtat i la convivència, que disposa de material molt detallat i treballat relacionat amb la promoció de la coeducació, entre d’altres. Un repositori de materials molt útil a l’abast del professorat i les famílies.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre