Inicio Catalunya / Cataluña Girona / Gerona Presentació de l’aplicació de compra pública Iplecs

Presentació de l’aplicació de compra pública Iplecs

0


 

Jornada informativa sobre l’elaboració del pressupost base de licitació i altres càlculs econòmics

El diputat delegat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals de la Diputació de Girona inaugura la jornada

 

El diputat delegat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals de la Diputació de Girona ha inaugurat la jornada «Iplecs: elaboració del pressupost base de licitació i altres càlculs econòmics, en un sol clic».

Al llarg de la jornada d’avui —que ha tingut lloc a l’aula magna de la Casa de Cultura— hi han passat els ponents: Jordi Brunet, cap del Servei de Compra Pública de la Diputació de Girona; Mònica Ausellé, tècnica del Servei de Compra Pública de la Diputació de Girona; Jordi Comas, professor del Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte de la Universitat de Girona, i Joan Saldaña,  de la Càtedra Lluís Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica de la Universitat de Girona.

L’objectiu de la jornada informativa és presentar l’aplicació Iplecs, elaborada pel Servei de Compra Pública de la Diputació de Girona per als ajuntaments de la demarcació de Girona i altres administracions públiques catalanes.

L’aplicació Iplecs, accessible en línia, oferirà una sèrie de mòduls per resoldre problemàtiques d’índole econòmica concretes que els òrgans tècnics i de gestió han d’abordar a l’hora de configurar els diferents documents contractuals durant el procés de compra pública. Cada mòdul pretén donar resposta a qüestions concretes sobre com calcular el pressupost d’un contracte de servei intensiu en mà d’obra, la durada que han de tenir les concessions i la possibilitat de variar les fórmules matemàtiques per calcular el criteri del preu depenent de la naturalesa de cada contracte. En el si de la jornada s’analitzaran els mòduls principals i es donaran les indicacions necessàries per accedir a aquesta nova eina i optimitzar-la al màxim a fi d’encarar amb el màxim de garanties els nous processos de compra pública que exigeix la normativa actual.

La jornada ha anat dirigida al personal tècnic i administratiu de les administracions públiques catalanes que gestionen procediments de contractació pública.

El diputat Joaquim Ayats, en la presentació de la jornada, ha destacat que «la Diputació de Girona, en l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, presenta l’aplicació Iplecs amb l’objectiu d’oferir als municipis, prioritàriament als de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un recull d’aplicacions econòmiques necessàries per confeccionar les bases de la nova compra pública dels municipis d’acord amb els nous requeriments establerts en la nova normativa contractual».

Al llarg de la jornada s’ha explicat que la Diputació de Girona ha preparat una eina de creació de pressupostos base de licitació que permetrà d’una forma senzilla i àgil complir els objectius de compra pública socialment responsable, sortint amb un pressupost degudament desglossat, complint amb els mínims establerts en els conveni col·lectius sectorials i iniciant una compra pública amb uns preus ajustats a cada mercat receptor.

Amb l’activació d’aquesta aplicació, la Diputació de Girona fa el pas endavant necessari que se li reclama constantment des del món local, d’acompanyar els ajuntaments en el camí difícil de prestar el màxim de serveis públics, amb els recursos escassos i amb una normativa ingent a complir.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre