Inicio Catalunya / Cataluña Girona / Gerona La Diputació de Girona signa un conveni de col·laboració amb la Fundació...

La Diputació de Girona signa un conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària “la Caixa”

0


Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i Joaquim Macià, director d’institucions de la direcció territorial de Catalunya de CaixaBank, en representació de la Fundació Bancària “la Caixa”, han signat un conveni de col·laboració per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural, social i de formació que el Patronat du a terme en el desenvolupament del seu objecte fundacional.

Els compromisos del Patronat de Turisme Costa Brava Girona són: destinar íntegrament l’import de l’aportació econòmica de la Fundació Bancària “la Caixa” a la realització del programa formatiu «Turisme 360º»: cursos, jornades i tallers de formació tant en format en línia com presencial, adreçats principalment a petits empresaris i a joves, per tal de facilitar-los el coneixement del sector, generar empreses que siguin sostenibles i garantir-los un lloc de treball en el món del turisme.

Així mateix, ha d’aportar tots els recursos humans i materials necessaris per dur a terme el programa objecte d’aquest conveni i és l’únic responsable de l’acció.

En finalitzar el programa, ha de presentar a la Fundació Bancària “la Caixa”, a través del seu representant en la comissió de seguiment, un informe explicatiu de l’aplicació dels fons percebuts, com també dels resultats aconseguits.

Pel que fa als compromisos, la Fundació Bancària “la Caixa” es compromet a fer una aportació en favor del Patronat de la quantitat de 20.000 euros, que es farà efectiva un cop presentat un document de sol·licitud de pagament.

El conveni també preveu una comissió de seguiment integrada per representants de cadascuna de les parts signants amb els objectius següents:

–    Acordar la concreció de les activitats que cal dur a terme en compliment d’aquest conveni.

–    Vetllar pel desenvolupament correcte del projecte i per les necessitats que puguin sorgir en la seva implementació.

–    Avaluar l’acompliment dels objectius.

 –    Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta de l’aportació econòmica efectuada per la Fundació Bancària “la Caixa”.

–    Resoldre les qüestions que sorgeixin pel que fa als aspectes relatius a la difusió.

–    Avaluar el resultat del projecte i de la col·laboració.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre