Inicio Catalunya / Cataluña Girona / Gerona La Diputació de Girona presenta l’estudi «Els polígons d’activitat econòmica a la...

La Diputació de Girona presenta l’estudi «Els polígons d’activitat econòmica a la demarcació de Girona»

0


• El vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas, i el diputat delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, Jordi Camps, han participat en aquest acte de presentació.

• L’estudi, titulat «Els polígons d’activitat econòmica a la demarcació de Girona», mostra l’anàlisi de les dades recollides al Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE) en el marc del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i les quatre diputacions catalanes.

• Durant l’acte d’avui també s’ha presentat un cercador de polígons industrials i una aplicació informàtica que permet als municipis fer censos i mapes de localització d’empreses.

 

Aquest matí, a la sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona, ha tingut lloc la presentació de l’estudi «Els polígons d’activitat econòmica a la demarcació de Girona», que ha dut a terme el Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’ens supramunicipal. En l’acte hi han participat Pau Presas, vicepresident primer de la Diputació de Girona; Jordi Camps, diputat delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de l’ens supramunicipal, i Helga Nuell, cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la mateixa corporació.

Els polígons industrials (o polígons d’activitat econòmica) són una part important en el desenvolupament local dels territoris. Es tracta d’espais de concentració de llocs de treball i de generació de riquesa i, per tant, han de ser objecte d’intervenció des de les administracions. Habitualment, aquesta intervenció de les administracions es realitza des dels ajuntaments i incideix, principalment, en el seu manteniment i l’adequació de carrers, voreres i enllumenat, entre d’altres.

Segons el vicepresident primer, Pau Presas, des de la Diputació de Girona, «com a administració supramunicipal que som», es vol donar suport des d’«una visió més àmplia» en aquest àmbit que «ens doni les eines per poder-nos plantejar quin ha de ser el paper de la corporació en aquest sentit».

El Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de la Diputació de Girona ha redactat i coordinat l’estudi «Els polígons d’activitat econòmica a la demarcació de Girona» a través de l’anàlisi de les dades recollides al nou Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE). El nou SIPAE es va engegar entre la segona meitat del 2017 i el primer semestre del 2018, i els resultats obtinguts es van presentar el dia 12 de desembre de 2018 a la seu del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

L’equip de treball del projecte l’han format membres de la Direcció General d’Indústria del Departament d’Empresa i Coneixement i de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. A la Diputació de Girona, la coordinació i el seguiment del nou SIPAE els ha realitzat el Servei de Promoció i Desenvolupament Local, «que ha estat permanentment en contacte amb el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat i ha participat en les sessions de coordinació i seguiment que s’han fet periòdicament entre tots els membres de l’equip de treball», ha puntualitzat el diputat Jordi Camps.

Aquest projecte s’ha desenvolupat en el marc d’un conveni signat el 3 de juliol de 2017 entre el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Aquest conveni tenia per objecte elaborar un cens de polígons i de les empreses que hi ha instal·lades. La finalitat era facilitar l’atracció d’inversions i fomentar els polígons industrials com a eina de competitivitat.

La publicació presentada realitza un anàlisi global de la demarcació de Girona, així com una anàlisi de territorialitat per a cadascuna de les seves vuit comarques. En concret es presenta la informació de 324 polígons de menys de mitja hectàrea, dels 327 identificats a la demarcació de Girona. Aquesta xifra representa el 98,9 % dels polígons identificats al territori gironí. Així mateix també s’hi pot trobar la informació de 1.480 polígons d’arreu de Catalunya dels 1.535 que hi ha degudament identificats, la qual cosa representa que a l’estudi s’hi recull el 92,9 % dels polígons catalans identificats. Els elevats percentatges de resposta d’informació permeten fer una anàlisi exhaustiva i territorialitzada de la realitat dels polígons industrials a la demarcació de Girona.

Els 324 polígons gironins representen, doncs, el 22 % dels 1.480 polígons de tot Catalunya que han aportat informació al cens. Aquests 324 polígons estan repartits en 97 municipis. Les tres comarques amb major nombre de polígons són la Selva, el Gironès i la Garrotxa, les quals aglutinen el 63 % dels polígons de la demarcació de Girona.

L’informe inclou trenta rànquings, amb la posició i el valor de les quaranta-dues comarques catalanes en cadascun dels àmbits mesurats, i trenta mapes temàtics, amb la distribució d’aquests valors a les comarques gironines.

La informació recollida a l’estudi es divideix en quatre àmbits principals:

• Dades generals:

Nom del polígon, municipi, comarca, perímetre, superfície i any de creació.

• Dades urbanístiques:

Nombre de parcel·les, usos permesos, dimensions de les parcel·les, coeficient d’edificabilitat, disponibilitat d’entitats de gestió, recepció definitiva del polígon d’activitat predominant i percentatge d’ocupabilitat.

• Dades de serveis, equipaments i infraestructures:

Dades de subministraments: aigua, gas (i tipologia), energia elèctrica, estació i/o subestació transformadora, telecomunicacions (telefonia fixa, mòbil o banda ampla).

Dades de serveis operatius: accessibilitat en transport públic (bus, tren) i distància a infraestructures (port, aeroport, estacions de tren, autopistes o autovies), servei de recollida de residus col·lectiu, central depuradora col·lectiva, servei privat de seguretat i vigilància, nombre de places d’aparcament i senyalització.

Així mateix, en l’acte s’hi ha presentat un cercador de polígons en el qual s’ha inserit tota la informació de l’estudi (http://promoeco.ddgi.cat/poligons-industrials/). Es tracta d’una eina, oberta i consultable per tothom, que permet trobar els polígons per municipi, per comarca, per sector d’activitat o per activitat. A més, des del cercador es pot accedir al mapa de polígons industrials del municipi o àrea en qüestió.

Finalment, s’ha presentat una aplicació informàtica que permet als municipis fer censos i mapes de les empreses ubicades als polígons industrials. Actualment, 18 municipis han introduït les dades de les empreses dels seus polígons i hi ha 57 polígons industrials que ha aportat informació. Aquesta aplicació permet detallar un gran nombre de dades de les empreses dels polígons i assenyalar quines són les naus que estan buides.

 

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre