Inicio Catalunya / Cataluña Girona / Gerona La Diputació de Girona aprova un conveni amb la Xarxa d’Habitatges d’Inserció...

La Diputació de Girona aprova un conveni amb la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social i renova la col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

0


El Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona aprova, en la darrera Junta de Govern, un conveni de col·laboració específic amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb l'objectiu de donar suport a les entitats del tercer sector social de la demarcació de Girona que gestionen habitatges per a persones en situació d'exclusió social.

En virtut d’aquest conveni, la Diputació de Girona atorga una subvenció econòmica a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per un import total de 81.000 € per a l’exercici 2019.

Les obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya són gestionar la Xarxa d’Habitatges d’Inserció social i tramitar i gestionar l’aportació econòmica de la Diputació de Girona per les entitats de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social de la província de Girona. Amb aquesta subvenció es dona suport a les entitats de la demarcació de Girona que gestionen els col·lectius més vulnerables per tal de sufragar les despeses pròpies d’aquests habitatges.

En la mateixa Junta de Govern s’ha aprovat també el conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. Aquest conveni té com a objectiu prestar un servei d’atenció a les persones amb problemes de pagament dels deutes en l’àmbit de l’habitatge habitual i permanent, així com garantir una unitat d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans.

En aquest sentit, al 2016 la Diputació de Girona, com a conseqüència d’una demanda creixent d’informació i assessorament sobre el deute hipotecari i el lloguer de grans tenidors motivada per les dificultats de pagament de l’habitatge, va establir i articular els serveis d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge. Aquests serveis realitzen un assessorament especialitzat en emergència habitacional per tal de donar suport a les administracions de la demarcació que donen resposta a la ciutadania amb la problemàtica exposada.

Tal com estableix l’article 72.1 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, el servei d’assessorament sobre el deute hipotecari, conegut amb la denominació d’Ofideute, té com a finalitat donar suport i assessorament a les famílies amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals i permanents, amb la finalitat de negociar una opció que permeti evitar l’exclusió residencial.

Actualment la Diputació de Girona presta el Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’Habitatge a través de la contractació de lletrades especialitzades per a presentar propostes i assessorar per tal d’evitar la pèrdua de l’habitatge principal de persones vulnerables. Concretament disposen el servei a cinc oficines d’habitatge de la demarcació: als consells comarcals de la Selva, Alt Empordà i Gironès, i als ajuntaments de Banyoles i Salt.

 

 

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre