Inicio Catalunya / Cataluña Girona / Gerona La Diputació de Girona aprova els primers pressupostos del nou mandat 2019-2023

La Diputació de Girona aprova els primers pressupostos del nou mandat 2019-2023

0


. El pressupost general consolidat de l’ens supramunicipal per a l’exercici 2020 és de 149,6 milions d’euros, un 6 % d’increment respecte a l’exercici anterior, i prioritza les polítiques socials i mediambientals.

. Les línies estratègiques del nou mandat tenen com a finalitat principal l’evolució de la Diputació cap a una administració més transparent i propera a la ciutadania i als ajuntaments, i la lluita contra el canvi climàtic mitjançant les polítiques mediambientals.

. L’aportació a Dipsalut incrementa en 515.000 euros, i Cooperació Local i Habitatge ho fan en 300.000 i 465.000 euros respectivament.

El ple extraordinari d’aprovació del pressupost general de la Diputació de Girona i dels seus ens dependents per a l’exercici 2020 ha tingut lloc aquest matí a la sala de plens de la corporació. El pressupost, que es va presentar als mitjans de comunicació ahir al matí, ha estat aprovat al llarg de la sessió d’avui per 21 vots a favor (JuntsxCat, ERC, IdS i Txl’E), l’abstenció dels quatre membres del grup del PSC i el vot en contra de la CUP.

El primer pressupost general consolidat del mandat 2019-2023 de l’ens supramunicipal s’ha dotat d’un total de 149,6 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment, en termes consolidats, de gairebé 8,5 milions d’euros, és a dir, un 6 % més respecte de l’exercici anterior. Aquest pressupost general engloba tant els organismes autònoms de la Diputació de Girona (Dipsalut, XALOC i Conservatori de Música Isaac Albéniz) i l’entitat pública empresarial local Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA) com la mateixa corporació.

Amb aquesta votació també queden aprovats els pressupostos dels tres consorcis adscrits a la Diputació de Girona: el Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua (21,4 milions d’euros), el Consorci de les Vies Verdes de Girona (1,9 milions d’euros) i el Consorci de les Gavarres (604 milers d’euros). Així mateix, s’ha donat compte de l’aprovació dels estats de previsió d’ingressos i despeses presentats de la resta d’ens dependents de l’ens supramunicipal: el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL i la Fundació Casa de Cultura de Girona.

Les principals inversions previstes per a l’exercici 2020 són per a Xarxa Viària, amb 5,7 milions d’euros, i per a la Xarxa d’Itineraris Turístics Pedalables i Vies Verdes, amb 4,9 milions d’euros.

El pressupost general de la Diputació de Girona i els pressupostos dels consorcis adscrits entraran en vigor una vegada publicat l’edicte de cadascun dels pressupostos que l’integren al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Priorització de les polítiques socials i mediambientals

Amb l’objectiu de donar resposta a les principals demandes socials, l’exercici 2020 posa l’accent en aspectes tan prioritaris com el problema de l’habitatge, la pobresa energètica, l’atenció a la gent gran i les polítiques de salut, entre d’altres.

Així mateix, amb aquest pressupost, innovador i de caire social,  la Diputació de Girona plasma les seves principals línies estratègiques acordades per a aquesta nova legislatura, que tenen en compte el desenvolupament d’una administració més transparent i propera tant als ciutadans com als ajuntaments i la lluita contra el canvi climàtic.

L’aportació a Dipsalut incrementa incrementa la seva partida en 515.000 euros per impulsar polítiques de salut pública i es converteix en un dels elements destacats de l’execució pressupostària. Així mateix, l’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis incrementa les seves partides en 765.000 euros, a través de Cooperació Local, amb 300.000 euros, i a través d’Habitatge, amb 465.000 més.

Des d’Acció Social, a més, s’impulsaran noves polítiques per lluitar per la igualtat de gènere i d’oportunitats, així com en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI. Pel que fa a l’assistència a la gent gran, s’ampliarà el servei per reduir el percentatge de persones de més de vuitanta anys que encara no tinguin contacte amb serveis sanitaris. Alhora, se seguirà treballant en la implementació de l’espai Girona Territori Saludable com a eix vertebrador de les polítiques saludables mitjançant els parcs de salut i els boscos terapèutics.

Pel que fa al Servei d’Habitatge, amb un pressupost total de 2,2 milions d’euros,  mantindrà totes les línies de subvenció i es crearà una nou Pla d’Habitatge per lluitar contra la pobresa energètica, dotat amb mig milió d’euros.

Des de Medi Ambient, es desenvoluparà també un pla de xoc amb una clara aposta per les renovables, l’eficiència i la transició energètica, l’autoconsum, la disminució de les emissions de CO2, el reciclatge i el Pacte d’Alcaldes per a l’Energia i el Clima, amb l’objectiu d’aconseguir que la Diputació de Girona generi zero emissions de CO2. Amb aquest objectiu, les ajudes de concurrència competitiva d’aquest servei arribaran als gairebé 2,5 milions d’euros.

Suport a les entitats locals de les comarques gironines

La cooperació local seguirà sent el pal de paller en l’assistència i els serveis de la Diputació de Girona als municipis, amb una continuïtat en l’increment del Fons de Cooperació, principal línia de subvenció a les entitats locals, que ascendeix a 20,2 milions d’euros. Les entitats locals seran destinatàries, doncs, del 48 % de les subvencions i les transferències.

La principal novetat d’aquesta àrea, que augmenta en 300.000 euros, és la creació d’una nova línia per a manteniment i inversions en cementiris per a municipis petits. En aquest àmbit també cal destacar que la línia de subvencions per a emergències i urgències es continua dotant de 600.000 euros.

L’objectiu és assistir els municipis gironins tenint en compte les necessitats que presenta la demarcació, ampliant el compromís social, el desenvolupament econòmic i les inversions territorials.

Aposta per la cultura i l’esport

La Diputació continuarà apostant també per la cultura, com ha fet fins ara, i per la creació i la producció, amb l’objectiu de fer-la arribar a tots els ciutadans de la demarcació i que tots en puguin formar part. Enguany aquesta àrea s’ha dotat d’un pressupost de gairebé 17,5 milions d’euros.

Així mateix, l’ens supramunicipal torna a tenir com un dels seus eixos principals la promoció de l’esport al territori, així com dels esportistes, amb un pressupost de 3,5 milions d’euros.

Millora de les condicions socioeconòmiques del territori

Des del punt de vista del desenvolupament econòmic, es donarà suport al teixit productiu de les comarques gironines a través del turisme, i a totes les persones emprenedores i a les petites empreses, així com al teixit empresarial, per mitjà de les àrees de promoció econòmica municipals i impulsant polítiques actives contra l’atur.

Per aquest motiu, una de les principals línies de subvencions previstes per a aquest exercici és la destinada al foment de la promoció econòmica. L’àrea, amb una dotació de més de 2 milions d’euros, es centra en nou programes que incideixen directament en l’afavoriment de la competitivitat i el posicionament estratègic de la demarcació. D’aquests, en destaquen el programa Co-Creix, de suport a l’emprenedoria, el SITMUN i el XIFRA.

 

Promoció turística de la demarcació

Finalment, convé destacar l’aposta per la promoció turística de la demarcació mitjançant el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, entre d’altres, lligada també a un nou projecte, com és el projecte de Reserva de la Biosfera de la Costa Brava.

 

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre