Inicio Catalunya Girona La darrera sessió plenària de la legislatura se centra en la millora...

La darrera sessió plenària de la legislatura se centra en la millora dels municipis i de la xarxa viària de les comarques gironines

0


·    Es continua fomentant la capacitació dels municipis i les comarques gironines en la realització de polítiques locals de promoció econòmica a través de la renovació de l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) fins al 2023.·    S’aproven per unanimitat les bases reguladores de subvencions per a l’actualització dels censos d’empreses als polígons de la demarcació de Girona.·    Diversos convenis i projectes de construcció de vies verdes i millores de les carreteres són aprovats en la sessió plenària d’avui de la Diputació de Girona. Aquest matí, a la sala de plens de la Diputació de Girona, ha tingut lloc el ple ordinari corresponent al mes de maig. La sessió d’avui ha estat la darrera de l’actual mandat de la Diputació abans de les properes eleccions municipals del 26 de maig, moment a partir del qual s’establirà una nova composició d’aquest òrgan supramunicipal.

En el ple d’avui s’han tractat diversos temes que tenen com a objectiu continuar millorant tant els municipis com la xarxa viària de les comarques gironines. Un dels temes que s’hi ha debatut, aprovat per unanimitat, ha estat el de les bases específiques reguladores i la convocatòria de l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).

La XSLPE va ser impulsada l’any 2009 per la Diputació de Girona i ha tingut continuïtat en els períodes 2009-2011, 2012-2015 i 2016-2019. En aquests moments es pretén renovar-la per prosseguir el treball endegat fins avui. Aquesta nova adhesió tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2023. Poden presentar-se en aquesta convocatòria tant els ajuntaments com els consells comarcals de la demarcació de Girona, així com les entitats a les quals tinguin delegada la promoció econòmica. Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a través de la plataforma EACAT a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins a l’acabament del període d’adhesió, el 2023.

La XSLPE és un espai de treball que aprofita les sinergies d’entitats de promoció econòmica de la demarcació de Girona per millorar la capacitació dels municipis i de les comarques en la realització de polítiques locals de promoció econòmica. Entre els seus objectius hi ha l’elaboració d’un mapa de recursos del territori, el foment de les activitats formatives en diferents àmbits o la coordinació dels serveis locals de promoció econòmica, entre d’altres.

Aprovació de les bases de subvencions per fomentar l’actualització dels censos als polígons d’activitat econòmicaDurant la sessió plenària d’avui també han quedat aprovades per unanimitat de tots els grups (PDeCAT, ERC, PSC, IdS i CUP) les bases reguladores de subvencions que tenen per objecte promoure l’actualització dels censos d’empreses de les zones delimitades pels polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Girona, presentades pel servei de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona. Així mateix, aquestes subvencions també pretenen fomentar la utilització del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN), desenvolupat per la Diputació, com a eina per a l’actualització d’aquests polígons.

Aquestes subvencions es concedeixen per procediment de concurrència competitiva i convocatòria pública. Els seus beneficiaris són els municipis que tenen polígons industrials i que estan adherits a la Xarxa Local SITMUN – Girona, però que encara no tenen el cens d’empreses introduït en aquesta plataforma. L’import de cada subvenció, d’un màxim de 2.500 € , dependrà de la puntuació obtinguda segons el nombre d’empreses ubicades al polígon, i ha d’estar destinat a fer front a la contractació de serveis professionals externs o a la remuneració de personal tècnic contractat exclusivament per dur a terme aquestes actualitzacions necessàries per anar complementant la informació ja existent al sistema.

A través del SITMUN es posa a disposició dels ajuntaments gironins el mapa d’empreses del polígon del municipi i l’accés a la informació següent:·    la definició dels polígons·    la seva delimitació territorial·    la informació de les parcel·les existents(tant si estan construïdes com si no ho estan)El SITMUN és un sistema d’informació geogràfica (SIG) que permet visualitzar de manera estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible, a diferents escales. Creat l’any 2014, aquest sistema dona resposta a les necessitats comunes dels ajuntaments de la demarcació de Girona en matèria de SIG, especialment a aquells que disposen de menys recursos, amb la intenció de facilitar-los el coneixement, l’anàlisi i la gestió del seu territori. També dona servei al ciutadà, ja que li ofereix tota la informació pública del territori en un mateix servidor de mapes.

Aprovats tres convenis i tres projectes relacionats amb diversos trams de vies verdes i de carreteres de la xarxa viària localLa Diputació de Girona també ha aprovat en la sessió plenària d’avui, convenis i projectes per a la construcció i millora de diferents trams de vies verdes i de carreteres del servei de Xarxa Viària de la Diputació de Girona.

D’una banda, s’han aprovat dos punts de l’ordre del dia relacionats amb el condicionament i manteniment de diversos trams de via verda. En primer lloc, s’ha aprovat per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona segons el qual la Generalitat cedeix la titularitat de la via ciclista i de les obres de construcció de la via verda a l’entorn de la carretera C-31, entre Vilamalla i Figueres, a l’Ajuntament de Figueres i a la Diputació de Girona. Així mateix, ambdós ens locals es comprometen a través d’aquest conveni a fer-se càrrec del manteniment, la conservació i la gestió dels trams respectius. En segon lloc, s’ha aprovat, també per unanimitat, el projecte de via verda paral·lela al condicionament de la carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs, tram entre Garrigàs i Arenys d’Empordà. Amb una longitud aproximada d’1,908 quilòmetres, aquest projecte comptarà amb un pressupost de 277.349,33 € , IVA inclòs.

D’altra banda, s’han dut a terme les aprovacions de dos projectes del servei de Xarxa Viària de la Diputació de Girona. L’una, l’aprovació definitiva del projecte constructiu d’obres d’eixamplament de la carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs, tram entre Garrigàs i Arenys d’Empordà, amb un pressupost de 84.967 € , IVA inclòs. L’altra, l’aprovació inicial del projecte de condicionament d’un tram de 2,1 quilòmetres de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, amb un pressupost d’1.200.212,43 € , IVA inclòs, i l’aprovació de l’addenda de telecomunicacions, en què es valoren les obres necessàries per incorporar la infraestructura per a la futura xarxa de fibra òptica, amb un pressupost de 56.344,33 € , IVA inclòs. Ambdós projectes han quedat aprovats amb l’abstenció de la CUP.

Finalment, s’aproven per unanimitat dos convenis per a la cessió de dos trams urbans tant a l’Ajuntament de Riudarenes com a l’Ajuntament d’Albanyà. Al primer, se li cedeix el tram de la carretera GIV-5514 a l’Esparra, i al segon, un tram de la carretera GI-511, de Terrades a Albanyà.

Moció sobre l’organització territorial de CatalunyaEn la sessió plenària d’aquest matí també s’ha aprovat de nou, amb l’abstenció del PSC, una moció presentada pel grup de la CUP sobre la reformulació de l’organització territorial de l’administració a Catalunya, que ja havia estat aprovada en el ple ordinari de la Diputació de Girona del 15 de setembre de 2015, en l’inici del mandat actual.

Segons l’acord aprovat, la Diputació mostra el seu suport al model d’organització territorial que desenvolupa la Llei de vegueries de Catalunya i convida el Parlament de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol a avançar en els canvis legislatius per tal d’implementar aquesta Llei.

Mostres de condolEl president de la Diputació, Miquel Noguer, ha expressat el seu condol pel traspàs d’Amparo Crous Plaza, mare de M. Àngels Planas, vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona; i pel de Josep Maria Fina Serrano, fill de Josep Maria Fina, antic cap d’Arquitectura de la Diputació de Girona, jubilat a inicis d’aquest any 2019.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre