Inicio Catalunya / Cataluña Girona / Gerona La Comissió Institucional de Museus es reuneix per tercera vegada

La Comissió Institucional de Museus es reuneix per tercera vegada

0


Aquest matí, al monestir de Sant Pere de Galligants, s’ha dut a terme la Comissió Institucional de Museus de l’any 2019. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha presidit l’acte juntament amb la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Mariàngela Vilallonga.

Aquesta és la tercera vegada que es reuneix aquest òrgan de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona (XTMCG) des que es va constituir. L’última vegada ho va fer el mes de febrer de l’any 2017. Des d’aleshores no s’havia pogut reunir per diverses circumstàncies de caràcter polític.

Durant la reunió de la Comissió s’han presentat i aprovat les actuacions del període 2017-2019, corresponents a les línies de foment i d’acció cooperativa de l’XTMCG, així com les futures línies d’actuació per al període 2020-2023.

El resum executiu de les actuacions portades a terme durant el període 2017-2019 s’ha centrat en dues parts diferenciades: el balanç econòmic d’una banda i el resum d’acció cooperativa d’una altra. 

La proposta de les futures línies de desenvolupament per als propers quatre anys de l’XTMCG (2020-2023) ha identificat tres grans àrees funcionals en les quals actuar: la gestió dels actius patrimonials, la gestió de la proposta de valor i el suport en l’àrea de direcció i serveis generals. Les dues primeres àrees són les que s’ha considerat que requereixen una atenció prioritària.

El marc estratègic de l’XTMCG, doncs, se centra tant en les necessitats de les tres àrees funcionals com en les necessitats latents i les noves necessitats induïdes per les accions que es duen a terme, derivades d’un marc més global. En concret, les futures línies de desenvolupament se centraran en tres grans objectius:

    • Fomentar l’increment de la penetració social dels públics participants i la visibilitat de les propostes de valor dels museus de l’XTMCG per part de la ciutadania.

    • Contribuir a la disminució de la precarietat dels equips professionals dels museus.

    • Incrementar la presència de l’XTMCG en els espais de deliberació i presa de decisions vinculats al seu àmbit d’actuació.

La Comissió Institucional de Museus actua com a comissió de seguiment del conveni marc de col·laboració formalitzat entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural l’any 2015 en relació amb la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona. La Comissió du a terme les funcions de previsió i avaluació pressupostàries, la proposta del programa d’actuacions per als exercicis següents o el nomenament i seguiment de l’activitat de la Comissió Tècnica de la Xarxa, entre d’altres.

L’XTMCG es va constituir amb la finalitat de desenvolupar eines de col·laboració entre els museus de l’àmbit territorial de les comarques de Girona, de fomentar actuacions transversals en matèria museística i de donar suport econòmic directe mitjançant la concessió de subvencions. Així mateix, forma part de les xarxes territorials de museus de Catalunya, que es despleguen en el conjunt del territori per tal de garantir la preservació i la difusió del patrimoni moble de Catalunya.

Actualment integren l’XMCG 26 equipaments museístics. L’objectiu principal de les seves accions és que els museus de les comarques de Girona, amb una notable capacitat d’atracció, esdevinguin equipaments culturals de primer ordre pel que fa a la seva modernització i a les accions de creació de públics, alhora que enforteixen la seva funció social. Un altre dels objectius és assegurar la capacitat de prestació dels serveis bàsics que qualsevol museu ha de tenir. 

 

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre