Inicio Catalunya / Cataluña Girona / Gerona III Jornada de Control Intern del Sector Públic Local

III Jornada de Control Intern del Sector Públic Local

0


 

En la inauguració, el vicepresident Pau Presas ha destacat que aquesta iniciativa ajuda els professionals de l’Administració a actualitzar-se

La jornada, dirigida als secretaris interventors, interventors, tresorers, càrrecs electes i tècnics, s’ha dividit en cinc ponències, que han comptat amb l’assistència de més de cent persones

El president, Miquel Noguer, en la clausura ha destacat que la Diputació forma les persones que han de donar resposta en relació amb aquestes matèries

 

El sector públic, i en concret les entitats locals, estan actualment en un procés d’adaptació de les seves organitzacions als últims canvis normatius que han sorgit en diverses matèries (contractes, administració electrònica, transparència…). Entre aquestes matèries hi ha l’adaptació a les previsions que estableix el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RCIL).

En l’exercici del control intern de les entitats locals s’ha de garantir, d’una banda, que aquestes implantin previsions de l’RCIL i, de l’altra, que el control intern s’executi dins uns estàndards de qualitat acceptables.

Per respondre-hi i assistir les entitats locals de la demarcació en aquest àmbit, la Diputació de Girona ha creat el Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que en aquesta tercera jornada ha volgut aprofundir en l’exercici del control intern i exposar les novetats del Servei d’Assistència per a l’exercici del 2020.

En la inauguració de la jornada, Pau Presas, vicepresident de la Diputació de Girona, ha afirmat que «més del 78 % de les entitats locals de la província de Girona s’han adherit al servei i ja treballen sota els mateixos estàndards de control, adaptats en cada moment a la normativa que és aplicable, amb la consegüent homogeneïtzació en els procediments i la metodologia que s’aplica en el territori».

A més, Presas ha explicat que «actualment s’han subscrit un total de quaranta-tres convenis de col·laboració per al subministrament de la documentació necessària per a l’exercici del control intern amb entitats locals de fora de la província de Girona (ajuntaments, consells comarcals i diputacions)».

La jornada s’ha dividit en cinc ponències, la primera de les quals, sobre «L’omissió de la funció interventora: l’informe d’intervenció», ha estat a càrrec de Laura Atance, subdirectora tècnica del «Departament Setè de Fiscalització: Entitats Locals» del Tribunal de Cuentas.

Seguidament, Ángel Díaz, interventor general de la Diputació de Badajoz, ha parlat sobre «L’abast de les actuacions del control financer: actuacions planificables i no planificables».

A continuació, Gabriel Hurtado, subdirector general d’Estudis i Finançament d’Entitats Locals del Ministerio de Hacienda, ha parlat sobre «Les actuacions de control de l’òrgan interventor sobre el compliment de les regles fiscals».

Tot seguit, Mercedes Vega, subdirectora general d’Estudis i Coordinació de la IGAE, ha informat sobre «Les obligacions de subministrament d’informació de les actuacions de control intern al Ple, la Sindicatura de Comptes, la IGAE i el Tribunal de Cuentas».

Finalment, Ernest Ruiz, viceinterventor de la Diputació de Girona, i Imma Molas, cap del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona, han presentat «Les novetats per al 2020 del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona» i, concretament, han presentat la «Guia bàsica 02 per a l’exercici del control permanent no planificable», elaborada pel Servei d’Assistència. El control permanent no planificable deriva d’una obligació legal i, per tant, s’ha d’efectuar a totes les entitats locals (incloses les que apliquin el règim simplificat de control intern) en les condicions i en el moment que estableix la norma.

La «Guia bàsica 02» inclou l’inventari d’actuacions incloses en l’àmbit del control permanent no planificable (actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor); la proposta d’aspectes que cal revisar en relació amb cadascuna de les actuacions identificades, i els models d’informes resultats de l’exercici del control permanent no planificable.

El president de la Diputació, Miquel Noguer, ha posat punt final a la III Jornada de Control Intern del Sector Públic Local destacant que «s’ha considerat oportú elaborar i posar a disposició de les entitats locals aquesta “Guia bàsica 02 per a l’exercici del control permanent no planificable” amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern de les entitats locals de Girona i d’ajudar els secretaris interventors i interventors en el desenvolupament d’una funció delicada i complexa, com és la de l’exercici del control intern de l’entitat».

«Des de la Diputació de Girona treballem per ajudar els municipis, econòmicament però també prestant serveis a les entitats locals de Girona, donant assistència tècnica en diverses matèries (informàtica, comptabilitat, recursos humans, medi ambient…) i formant totes les persones que han de donar resposta en relació amb aquestes matèries», ha afegit Noguer.

 

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre