Inicio Catalunya El Aranés prioridad también en las redes

El Aranés prioridad también en las redes

0

El Departamento de Cultura estrena un nuevo canal de Twitter en aranés


El perfil, gestionado por la Dirección General de Política Lingüística, difundirá especialmente las noticias de interés para la comunidad aranesa, y la occitana en general: efemérides, recursos lingüísticos, subvenciones, premios, etcétera.

Esta nueva cuenta de Twitter es un paso más allá para reforzar el uso del aranés en los webs institucionales como opción lingüística visible y accesible. Paralelamente, la página de occitano del web de Lengua Catalana continúa ofreciendo como hasta ahora las noticias relacionadas con el aranés.

El aranés, oficial en CataluñaEl occitano es lengua oficial en Cataluña según el Estatuto de 2006, una oficialidad regulada a la Ley 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en el Aran. Entre las funciones de la Dirección General de Política Lingüística hay el fomento del uso, la difusión y el conocimiento de la lengua occitana, denominada aranés en el Aran, y promover las relaciones exteriores con los territorios del dominio lingüístico occitano en el ámbito de la lengua y de los productos culturales que se expresan, en colaboración con el Consejo General de Aran. Así mismo apoya al Instituto de Estudios Aranes y y coopera, como autoridad lingüística del aranés en Cataluña.

 

El perfil, gestionat per la Direcció General de Política Lingüística, difondrà especialment les notícies d’interès per a la comunitat aranesa, i l’occitana en general: efemèrides, recursos lingüístics, subvencions, premis, etcètera.

Aquest nou compte de Twitter és un pas més enllà per reforçar l’ús de l’aranès en els webs institucionals com a opció lingüística visible i accessible. Paral·lelament, la pàgina d’occità del web de Llengua Catalana continua oferint com fins ara les notícies relacionades amb l’aranès.

L’aranès, oficial a CatalunyaL’occità és llengua oficial a Catalunya segons l’Estatut de 2006, una oficialitat regulada a la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran. Entre les funcions de la Direcció General de Política Lingüística hi ha el foment de l’ús, la difusió i el coneixement de la llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, i promoure les relacions exteriors amb els territoris del domini lingüístic occità en l’àmbit de la llengua i dels productes culturals que s’hi expressen, en col·laboració amb el Consell General d’Aran. Així mateix dona suport a l’Institut d’Estudis Aranes i i hi coopera, com a autoritat lingüística de l’aranès a Catalunya.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre