Inicio Catalunya Ajuts per a la construcció d?habitatges amb protecció oficial de lloguer

Ajuts per a la construcció d?habitatges amb protecció oficial de lloguer

0

Els pisos no poden superar els 90m2 i han de disposar d’una certificació energètica A o B


Els promotors que construeixin habitatge de lloguer amb protecció oficial poden sol·licitar subvencions econòmiques fins al 31 de juliol. Les subvencions tenen dues modalitats:

Modalitat A: Dotada amb 350 euros per metre quadrat, amb un màxim de 36.750 euros per habitatge, sempre que no superi el 50% de la inversió. Els promotors que s’acullin a aquesta modalitat han de respectar unes rendes màximes establertes en funció de la zona on es trobi l’habitatge i s’han des destinar a llogaters que tinguin uns ingressos per sota de 2,83 vegades l’IRSC.

Modalitat B: Dotada amb 300 euros per metre quadrat amb un màxim de 31.500 euros per habitatge, sempre que no superi en 40% de la inversió.  En aquest cas, les rendes màximes de lloguer també venen establertes segons les zones i els ingressos màxims dels llogaters poden ser superiors 4,25 vegades l’IRSC .

Entre els factors que ponderaran a l’hora d’atorgar les subvencions estan el municipi, el tipus de promotor, el termini durant el qual es destinaran els habitatges a lloguer protegit, que no pot ser inferior a 25 anys però que pot arribar a ser indefinit, i el tipus de certificació energètica que ofereixi el projecte. 

Qui es pot acollir als ajuts?Els promotors tant si són persones físiques o jurídiques com les fundacions, empreses d’economia social i les seves associacions, cooperatives de construcció, les organitzacions  no governamentals i les associacions declarades d’utilitat pública.

A més, poden sol·licitar la subvenció els promotors que vulguin fer construcció d’obra nova, els que  tinguin promocions procedents de rehabilitació d’edificis i les promocions amb obres en curs  paralitzades que es reprenguin per a la seva finalització.

Com han de ser els habitatges construïts?No podran superar els 90m2 i hauran de disposar d’una certificació energètica A o B.

Qui hi podrà accedir als pisos de lloguer?Els futurs llogaters han de tenir unes rendes que no poden superar els límits establerts i per accedir a aquestes promocions hauran d’estar inscrits en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial. 

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre